27.07.17. Pet praščića zatočeno već dva mjeseca u starom kombiju

| More

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2a
10 000 Zagreb

Predmet: Pet praščića zatočeno već dva mjeseca u starom kombiju

Poštovani/a,

temeljem objava u medijima prijavljujemo osnovanu sumnju na počinjenje prekršaja iz Zakona o zaštiti životinja, Zakona o veterinarstvu, Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja i drugih propisa iz područja veterinarstva te tražimo sankcioniranje počinitelja.

Internetski portal 100posto.hr objavio je je 25. 7. 2017. članak s fotografijama, u kojemu navodi da je gospođa Fiorella Gasparini otkrila da Tedi Žugan u okolici Umaga u prljavom kombiju prepunom fekalija drži zatočenima pet praščića. Kombi je parkiran na suncu i zatvorenih prozora, a životinje su gladne i žedne te ograničena kretanja. Na objavljenim fotografijama vidi se kombi u kojemu su životinje zatočene. Također, postoji sumnja da se negdje u blizini nalaze ženka psa i štenci koji su napušteni i zlostavljani od strane iste osobe. U članku se navodi i da je veterinarski inspektor došao na teren tek 25. 7. 2017., iako im je za slučaj dojavljeno prije nekoliko dana.

Prema Zakonu o zaštiti životinja, zabranjeno je: uzgajati životinje na način da trpe bol, patnju i strah te ih namjerno ozljeđivati, protivno pravilima struke odnosno najnovijim znanstvenim dostignućima (čl. 4., st. 2., tč. 1.); izlagati životinje nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim zoohigijenskim standardima za pojedinu vrstu ili nedostatku kisika, čime se kod životinja uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah (čl. 4., st. 2., tč. 13.); zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu (čl. 4., st. 2., tč. 16.); ograničavati kretanje životinjama na način koji im uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah, protivno odredbama ovoga Zakona (čl. 4., st. 2., tč. 21.). Također, u ovom slučaju prekršene su odredbe Zakona o zaštiti životinja koje se odnose na držanje životinja koje se koriste u svrhu proizvodnje (članci 36. 37., 38., 39., 40., 41., 42. i 43.).

Usto, prekršene su i mnoge odredbe Zakona o veterinarstvu i Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja.

Zbog svega navedenoga, tražimo Vaše žurno postupanje protiv pojedinca koji krši zakon kako bi se osiguralo učinkovito provođenje zakonskih propisa i pomoć životinjama koje treba oduzeti počinitelju.

Ujedno Vas molimo da nas izvijestite pismenim putem o provedenim mjerama, o čemu ćemo izvijestiti zainteresiranu javnost i medije.

U očekivanju Vašeg odgovora, srdačan pozdrav,

Luka Oman
predsjednik Udruge

Prilog:
- članak s portala 100posto.hr STRAVA U OKOLICI UMAGA U starom kombiju punom fekalija na jakom suncu dva mjeseca zatočeno pet praščića” od 25. srpnja 2017.

Poslano veterinarskoj inspekciji na e-mail adrese Ministarstva poljoprivrede: prijava@mps.hr, damir.agicic@mps.hr, mislav.kucenjak@mps.hr.

Odgovor veterinarske inspekcije od 28. srpnja 2017.

Udruga Prijatelji životinja reagirala je na medijski popraćen slučaj u okolici Umaga o zatočenih pet praščića u prljavom kombiju prepunom fekalija i zatvorenih prozora, koje poznati „vlasnik” već dva mjeseca izlaže jakom suncu, gladi i žeđi. Udruga je jučer poslala prijavu Općinskom državnom odvjetništvu zato što postoje elementi mučenja životinja i uskrate hrane i vode te izlaganja životinja tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, čime su prekršene odredbe članka 205. Kaznenog zakona. Također, poslala je prijavu Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti životinja, Zakona o veterinarstvu, Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja i drugih propisa iz područja veterinarstva. Isti dan Prijatelji životinja primili su odgovor pomoćnika ministra, dr. vet. med. Damira Agičića: „Postupak je započet još prije dva dana i okončan, svinje su izmještene, a mjesno nadležni inspektor vodi postupak ukoliko je bilo kršenja bilo kojih propisa.”

Odgovor Općinskog državnog odvjetništva od 7. studenoga 2017.

Odgovor ODO-a na prijavu praščića u kombiju 1 [ 861.96 Kb ]Odgovor ODO-a na prijavu praščića u kombiju 2 [ 966.51 Kb ]

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting