26.10.20. Nadzor nad Zoološkim vrtom u Osijeku radi nepravodobno pružene veterinarske skrbi lavici

| More

Državni inspektorat Republike Hrvatske
Sektor veterinarske inspekcije
Šubićeva 29
10 000 Zagreb

Predmet: Nadzor nad Zoološkim vrtom u Osijeku radi nepravodobno pružene veterinarske skrbi lavici - traži se

Poštovani,

temeljem članaka koji su posljednji tjedan izašli u medijima, a odnose se na informacije o teškom zanemarivanju lavice u Zoološkom vrtu u Osijeku koje je završilo njezinom eutanazijom:

https://www.telegram.hr/zivot/telegram-je-u-posjedu-snimke-u-osjeckom-zoo-u-pustililavicu-da-tjednima-pati-sama-je-sebi-odgrizla-dio-noge/

https://www.24sata.hr/news/lavica-iz-osjeckog-zoo-a-sama-sebi-odgrizla-nogu-nazalostmorali-smo-je-eutanizirati-723205?fbclid=IwAR34diFalB-07kG4IRQORyJZI4raggxt-WzLNsscNALF4ARnpjL7i-lrkA

https://www.jutarnji.hr/vaumijau/novosti/tuzan-kraj-lavice-iz-osjeckog-zoo-a-koja-si-jeizgrizla-nogu-nazalost-nije-joj-bilo-spasa-15026642

https://www.vecernji.hr/vijesti/tuga-u-osjeckom-zoo-lavica-si-sama-odgrizla-sapu-pa-su-jemorali-uspavati-1439934

podnosimo predstavku protiv Zoološkog vrta u Osijeku te tražimo sveobuhvatan inspekcijski nadzor.

Temeljem informacija koje smo saznali iz članaka objavljenih na ovu temu, a koji su popraćeni snimkama ranjene lavice s nesaniranom teškom ozljedom noge snimljenima u Zoološkom vrtu u Osijeku može se nesporno zaključiti da je teško prekršen čl. 12. Pravilnika o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova (NN 67/05), (dalje Pravilnik) citiramo:

Zoološki vrt mora, s obzirom na vrstu životinja koje drži, udovoljavati sljedećim uvjetima:

– osigurati visoke standarde držanja životinja na način da ih drži u pojedinim vrstama
prilagođenom i obogaćenom prostoru tj. u uvjetima koji zadovoljavaju biološke potrebe
pojedinih vrsta i oponašaju njihova prirodna staništa

– osigurati veterinarsku zaštitu životinja

– prikazati stručan i human odnos prema životinjama

S obzirom na informacije u novinskom članku koje su došle iz izvora u zoološkom vrtu Osijek, lavica je tjednima bila u agoniji i trpjela je bolove nakon neuspjele anestezije u koju je stavljena 16. rujna 2020., a usmrćena je 17. listopada 2020.

Prema informacijama, do ponovne anestezije i pokušaja saniranja noge teško ranjene lavice došlo je tek nakon novinarskog upita koji je u zoološki vrt stigao 15. listopada 2020., iz čega proizlazi da je u tjednima koji su prethodili eutanaziji došlo do teškog zanemarivanja njezinog zdravstvenog stanja od strane uprave zoološkog vrta temeljem čega je nesporno prekršen članak 12. Pravilnika.

Slijedom navedenog, nesporno je da je došlo i do kršenja članka 21. Pravilnika, citiramo:

(1) Redovita kontrola životinjskih nastambi i opreme kao i zdravlja i ponašanja životinja od
osoblja koje se brine za životinje mora se provoditi najmanje jednom dnevno, što može biti i tijekom hranjenja životinja i čišćenja nastambi.
(2) Osoblje koje se brine za životinje mora o svim znakovima oboljenja i poremećaja ponašanja životinja obavijestiti odgovornu osobu koja mora poduzeti sve potrebne mjere.
(3) Za svaku životinju ili skupinu životinja potrebno je voditi evidenciju o promjenama zdravstvenog stanja i ponašanja, provedenim zdravstvenim pregledima i liječenjima te ostalim poduzetim mjerama.
(4) Svi podaci o oboljenjima životinja i poduzetim postupcima te liječenju životinja moraju biti čuvani i dani na uvid na zahtjev nadležne inspekcije. a temeljem informacija da je unatoč upozorenjima o teškom zdravstvenom stanju lavice, odgovorna osoba nije postupila sukladno propisima i lavici nije pružena pravodobna i adekvatna veterinarska skrb.

Slijedom svega navedenog, a temeljem i prethodnih informacija o lošim uvjetima i neprimjerenoj skrbi za životinje u vlasništvu Zoološkog vrta Osijek, prvenstveno bijeg vučice u prosincu 2019. godine te učestalih dojava koje primamo putem telefona naše Udruge o lošim uvjetima i skrbi za životinje smještene u Zoološkom vrtu Osijek, tražimo sveobuhvatan nadzor te pokretanje postupaka protiv odgovornih u slučaju teškog zanemarivanja lavice koje je uzrokovalo njezino usmrćivanje.

Molimo Vas da nas o provedenom nadzoru obavijestite.

S poštovanjem,
Luka Oman
predsjednik udruge Prijatelji životinja

U Zagrebu 26. listopada 2020.

Prijava poslana 26. listopada 2020. na online-prijave@dirh.hr

Odgovor veterinarske inspekcije zaprimljen 18. siječnja 2021.:

Odgovor veterinarske inspekcije_zoo Osijek [ 778.12 Kb ]

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting