23.03.21. Nadzor nad Općinom Stari Mikanovci

| More

Državni inspektorat Republike Hrvatske
Sektor veterinarske inspekcije
Šubićeva 29
10 000 Zagreb

Predmet: Nadzor nad Općinom Stari Mikanovci radi ne provedbi odredbi iz Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19)

- traži se

Poštovani,

Udruzi Prijatelji životinja obratilo se više građana zabrinutih zbog postupanja s napuštenim psima u općini Stari Mikanovci, potaknuti posljednjim slučajem ne zbrinjavanja napuštenih životinja na području Općine.

Dana 13. ožujka Općina Stari Mikanovci je od strane XY obaviještena da se na adresi XX, Stari Mikanovci, nalazi kujica sa sedam štenaca. Kako u kući na navedenoj adresi nitko ne živi, te prema riječima susjeda, da kuja nije ničija, odnosno da je napuštena XY tražila je njezino zbrinjavanje zajedno sa štencima u skloništu za životinje. S obzirom na to da iz Općine Stari Mikanovci nitko nije reagirao na njezine molbe da Općina izvrši svoje obveze sukladno Zakonu o zaštiti životinja, ponovno se obratila u ponedjeljak 15. ožujka 2021. Kako ni tada nitko nije reagirao, obratila se udruzi za zaštitu životinja Rocco iz Vinkovaca te su članovi udruge također kontaktirali Općinu i tražili zbrinjavanje napuštene životinje.

S obzirom na to da Općina Stari Mikanovci niti naredna dva dana nije poduzela ništa da se napuštena životinja zbrine na Zakonom propisan način, udruga za zaštitu životinja „Rocco“ iz Vinkovaca bila je primorana preuzeti pse, koji su bili pothlađeni i izgladnjeli te inficirani parazitima te im pružiti nužnu veterinarsku pomoć i siguran smještaj. Kako se pas nalazio u dvorištu kuće, o svemu je obaviještena i policija te je Udruga postupila, odnosno preuzela pse, uz dogovor s policijom, 17. ožujka 2021.

Psi se trenutačno nalaze pod skrbi udruge Rocco iz Vinkovaca te ih vezano uz cijeli slučaj možete kontaktirati na broj telefona xxx-xxx. Slijedom navedenog proizlazi da se Općina više puta oglušila na molbe od više osoba da postupi sukladno Zakonu o zaštiti životinja i zbrine pse kako je propisano, stoga Vas molimo da učinite inspekcijski nadzor u Općini Stari Mikanovci te utvrdite okolnosti pod kojima Općina nije postupila u ovom slučaju te poduzmete radnje protiv odgovorne osobe u Općini. Također Vas molimo da utvrdite imali Općina Stari Mikanovci važeći ugovor sa skloništem za napuštene životinje.

Molimo Vas da utvrdite je li Općina postupila sukladno čl. 104. Zakona o zaštiti životinja i provela kontrolu mikročipiranja pasa.Molimo Vas da nas o provedenom nadzoru, utvrđenom stanju i mjerama koje ste poduzeli obavijestite.

S poštovanjem,

Ivana Lunka
Prijatelji životinja

U prilogu:
1. Screeshot e-pošte upućene Općini s molbom za zbrinjavanje pasa
2. Fotografije pasa pronađenih na adresi Kolodvorska 103, Stari Mikanovci

Prijava poslana 23. ožujka 2021. na e-mail: online-prijave@dirh.hr

Odgovor veterinarske inspekcije zaprimljen 8. travnja 2021.

Cijenjeni,

Postupajući po prijavi "Prijatelja životinja", po zahtjevu za nadzorom Općine Stari Mikanovci, od 23. 03. 2021, a koja zaprimljena po ovom inspektoru dana 24. 03. 2021., veterinarski inspektor je dana 29. 03. 2021. proveo nadzor u predmetnoj općini te utvrdio da:

Općina Stari Mikanovci ima potpisan ugovor sa skloništem u sastavu "Tip-Tipa" iz Vinkovaca, sa rezervirana dva (2) mjesta;

Predstavnici općine osporavaju iskaz prijavitelja da nisu izišli na lokaciju pronalaska kujice i više štenaca, jer se isti nalazili na privatnom posjedu, te su prethodno morali doći do vlasnika, koji stanuje u drugom mjestu (Ivankovo), a inspektoru su pokazali i sačinjene slike sa lokacije, kao dokaz izlaska;

Općina već dulji period sufinancira mikročipiranje pasa sa svog područja, tj. naselja Stari i Novi Mikanovci, i to kroz ugovor sa koncesionarom, Veterinarskom ambulantom "Modrušan" iz St. Mikanovaca;

Prema iskazu ovlaštenog predstavnika općine, do dana nadzora nisu proveli sveobuhvatnu kontrolu mikročipiranja pasa sukladno članku 94 Zakona o zaštiti životinja. Kako je za nadzora uočeno, da općina još uvijek nema čitaća mikročipova, u upravnom postupku im je naređena nabava istoga, sa ciljem valjanog obavljanja svih poslova iz članka 80 Zakona o zaštiti životinja, te sa rokom odmah .

Kontrola izvršenja rješenja još uvijek nije provedena.

Dodatno predstavnik općine izjavljuje da unazad više godina podupiru i rad udruge "Rocco", ali su primijetili da im ovi prikupljaju napuštene pse i sa drugih područja, te su im prigovorili oko toga, i u ovoj prijavi i vide posljedicu njihova postupka.

S poštovanjem,

Područni ured Osijek / Ispostava u Vinkovcima
dr sc Josip Barić, dr. vet. med.

Također pogledajte

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting