19.04.19. Prijava nelegalnog držanja medvjeda

| More

Veterinarska inspekcija
Državni inspektorat
Šubićeva ulica 29
10 000 Zagreb

Predmet: Prijava nelegalnog držanja medvjeda

Poštovani,

obraćamo Vam se zbog saznanja o postojanju medvjeda koji se protuzakonito drže u zatočeništvu.

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/2017) zabranjuje držanje medvjeda u zatočeništvu, osim u zoološkim vrtovima i skloništima (čl. 5., st. 2., tč. 38.), a za kršenje ove odredbe za fizičke osobe propisana je novčana kazna od 15 do 30 tisuća kuna (čl. 86.).

S obzirom na to da je čl. 92. Zakona o zaštiti životinja propisao i da se medvjedi koji se na dan stupanja na snagu Zakona drže u zatočeništvu, osim u zoološkim vrtovima i skloništima, moraju smjestiti u sklonište do 31. prosinca 2018., privatne osobe koje drže medvjede u zatočeništvu ignorirale su odredbu Zakona koji je na snazi od 26. listopada 2017. i već četiri mjeseca krše Zakon.

Prema saznanjima koja imamo, trenutačno se u zatočeništvu privatnih osoba nezakonito nalaze:
- medvjed Bruno i medvjedica Nelly kod obitelji Rimac u Cerni
- medvjedica Suzana kod obitelji Bizik u Markovcu Našičkom
- medvjed Ben kod obitelji Milec u Ruščici
- medvjed Mrki i medvjed Brundo u restoranu Macola kraj Korenice.

Osim što posjednici medvjeda izravno krše Zakon o zaštiti životinja, životinje su izložene patnji zbog neadekvatnih uvjeta smještaja. Većina njih pokazuje stereotipno ponašanje koje je posljedica izloženosti patnji i stresu. Uz očigledne smetnje vezane uz neadekvatan smještaj, nedostatak podražaja i sadržaja potrebnih za normalan život ove životinjske vrste, neke od spomenutih životinja imaju i ozbiljne fizičke zdravstvene probleme, poput vidljivih ozljeda od napada druge životinje, upaljenih očiju itd. Stoga je nužno što žurnije medvjede premjestiti u utočišta za medvjede, u suradnji s međunarodnom organizacijom FOUR PAWS (Četiri šape) koja već uspješno surađuje s Ministarstvom poljoprivrede na projektu zbrinjavanja nezakonito držanih medvjeda u privatnom zatočeništvu te pronalazi prikladan stalni smještaj za medvjede i financira sve troškove vezane za njihov prijevoz i premještanje u licencirana utočišta i centre za rehabilitaciju medvjeda.

Držanje medvjeda u zatočeništvu privatnih osoba, unatoč zakonskoj zabrani, ostavlja i iznimno lošu sliku o Hrvatskoj i o nadležnim institucijama, pa inozemne i domaće organizacije učestalo dobivaju pritužbe zgroženih turista kojima je neshvatljivo da se ovo događa u civiliziranome svijetu. Pohvalno je što je Ministarstvo poljoprivrede, u sporazumu s organizacijom FOUR PAWS, zajamčilo da privatnim osobama neće dopustiti novo držanje medvjeda.

Na temelju svega navedenoga, očekujemo da se, sukladno Zakonu, sve privatne osobe koje još uvijek nezakonito drže medvjede u zatočeništvu sankcionira propisanim novčanim kaznama te da im se oduzmu medvjedi i, u suradnji s organizacijom FOUR PAWS, što prije smjeste u utočišta za medvjede.

Također, smatramo neprihvatljivim da Ministarstvo poljoprivrede bilo kojoj od privatnih osoba koje nezakonito drže medvjede dopusti registraciju u zoološki vrt jer bi time legaliziralo kršenje Zakona i dopustilo daljnje maltretiranje medvjeda u svrhu profitiranja trenutačnih prekršitelja Zakona.

Molimo Vas da nas obavijestite o poduzetim mjerama kako bismo mogli informirati zainteresiranu javnost.

S poštovanjem,

Natalija Svrtan, mag. ing.

Zagrebu, 19. travnja 2019.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting