17.04.19. Prijava Grada Vrbovca zbog rušenja gnijezda vrana tijekom gniježđenja

| More

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode
Radnička cesta 80/3
10 000 Zagreb

Državni inspektorat
Šubićeva ulica 29
10 000 Zagreb


Predmet: Prijava Grada Vrbovca zbog rušenja gnijezda vrana tijekom gniježđenja

Poštovani,

obraćamo Vam se tražeći da obavite inspekcijski nadzor postupanja Grada Vrbovca gdje je u tijeku rezanje grana stabala na platanama na kojima obitavaju vrane s mladima te da spriječite uznemiravanje vrana u vrijeme njihova gniježđenja i razmnožavanja.

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) navodi da su ciljevi i zadaće zaštite prirode, između ostalih, „očuvati i/ili obnoviti bioraznolikost očuvanjem prirodnih stanišnih tipova, divljih vrsta i njihovih staništa, uključujući i sve vrste ptica koje se prirodno pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske, kao i ptičjih jaja i gnijezda, uspostavom odgovarajućeg sustava zaštite, upravljanja i nadzora” (članak 4.).

Također, ističe se da se zaštita prirode provodi osobito „provedbom mjera koje osiguravaju održavanje ili prilagodbu svih vrsta ptica koje se prirodno pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske, kao i njihovih jaja i gnijezda, te staništa na razini koja odgovara posebnim ekološkim, znanstvenim i kulturološkim zahtjevima, istodobno uzimajući u obzir gospodarske i rekreacijske zahtjeve” (članak 6.).

Stručnjaci orinitolozi u Hrvatskoj redovito upozoravaju da je vrijeme od travnja do kolovoza doba godine kad vrane polažu jaja i imaju mlade u gnijezdima. Osobito je osjetljivo razdoblje kada mladi izađu iz gnijezda i uče letjeti, ali još su nespretni i mogu stradati. Zato je važno ne dirati mlade ptiće kod kojih je ionako smrtnost visoka i čak oko 50 posto njih ne preživi. Upravo sada u Vrbovcu prijeti im smrt jer se režu stabla s gnijezdima prije nego što su ptići dosegli dob za napuštanje gnijezda.

U gradu Zagrebu je, prema nekim procjenama, oko 10 tisuća vrana, a u svrhu sprječavanja gradnje gnijezda ptica iz porodice vrana rezidba grana na kojima vrane želi sviti gnijezda provodi se najesen i zimi, kada nema gnijezdišta, kako se životinje ne bi uznemiravale u vrijeme razmnožavanja. Ne vidimo prepreke da se takva praksa ne provodi i u Vrbovcu i drugim hrvatskim gradovima.

Osim poštovanja zakonskih propisa, smatramo iznimno važnim ulogu inspekcija i drugih stručnjaka za zaštitu prirode u informiranju javnosti o civiliziranom suživotu s vranama. Vrane su među najinteligentnijim vrstama na planetu (procjenjuje se da posjeduju inteligenciju na razini djeteta od sedam godina), mogu rješavati složene zagonetke s više koraka, znaju koristiti i same izrađivati alate, mogu planirati budućnost i razmjenjivati stvari, koriste geste za komuniciranje, vole se igrati... Dakle, po mnogočemu slične su nama ljudima i zato se trebamo potruditi razviti s njima miran suživot.

Stoga Vas molimo da spriječite uznemiravanje vrana i potencijalnu smrt ptića te da nas obavijestite o rezultatima inspekcijskog nadzora.

S poštovanjem,

Lorena Herceg

Poslano inspekciji zaštite prirode 17. travnja 2019. na e-mail adrese: kresimir.ilic@mzoe.hr, hrvoje.stunkovic@mzoe.hr, tajnica.inspekcija@mzoe.hr.

Odgovor inspekcije zaštite prirode od 18. travnja 2019.:

Poštovani,

vezano za vašu prijavu u kojoj navodite kako Grad Vrbovec provodi rezanje grana stabala na platanama na kojima obitavaju vrane s mladima, očitujemo se kako slijedi.

Članak 153. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/2013, 15/2018 i 14/2019) propisuje zabranjene radnje sa strogo zaštićenim vrstama uključujući i ptice koje se prirodno pojavljuju na prostoru Republike Hrvatske, no članak 155. stavak 4. navodi kako se zabrane ne odnose na ptice koje se nalaze na popisu divljači sukladno posebnom propisu iz područja lovstva.

Nadalje člankom 9. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ br. 99/2018 i 32/2019) siva vrana (Corvus corone cornix L.) i vrana gačac (Corvus frugilegus L.) nalaze se na popisu sitne pernate divljači, a središnje tijelo državne uprave nadležno za područje lovstva je Ministarstvo poljoprivrede.

Kako bi preventivno i edukativno djelovali, inspekcija zaštite prirode će kontaktirati nadležne službe Grada Vrbovca kako bi usvojili dobru praksu nekih gradova koji rezanje grana stabala ne provode u razdoblju od travnja do kolovoza, a vama zahvaljujemo na prijavi i brizi za očuvanje prirode.

S poštovanjem,

Krešimir Ilić
Načelnik sektora

Vezane teme

Također pogledajte

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting