24.08.20. Nadzor nad radom skloništa za napuštene i izgubljene životinje Tip-Tip

| More

Državni inspektorat Republike Hrvatske
Sektor veterinarske inspekcije
Šubićeva 29
10 000 Zagreb

Predmet: Nadzor nad radom skloništa za napuštene i izgubljene životinje Tip-Tip - traži se

Poštovani,

temeljem anonimnih telefonskih poziva koje smo primili te uvida na web stranicu skloništa za
napuštene životinje Tip-Tip, SZŽ-005, Josipa Lovretića 10, Vinkovci te stranicu skloništa na
Jedinstvenom informacijskom centru za izgubljene i napuštene životinje kao i uvidom u registar skloništa za napuštene životinje objavljenog na stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, kao i temeljem telefonskih poziva od strane naše Udruge skloništu za životinje, iskazujemo zabrinutost za dobrobit životinja smještenih u njemu i molimo nadzor nad radom skloništa Tip-Tip.

Temeljem uvida u registar skloništa za izgubljene i napuštene životinje objavljenog na
stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, SZŽ-005 nema registriran kapacitet
pasa koji se u njemu mogu zbrinuti, čime je prekršen čl. 33. Pravilnika o uvjetima kojima
moraju udovoljavati skloništa za životinje (NN 99/19); dalje Pravilnik. Smještajni kapacitet
skloništa također uvjetuje broj zaposlenih u skloništu pa je nejasno temeljem čega je određen
u skloništu Tip-Tip.

Temeljem pregleda web stranice skloništa Tip-Tip, na njoj se nalazi oglašen velik broj pasa
(oko 200), koji se neki u skloništu nalaze još od 2017. godine, a nije upisano da je neki od
njih udomljen, pa je nejasno, nalaze li se svi oni još uvijek u skloništu ili su u međuvremenu
udomljeni, uginuli ili eutanazirani.

Prema informacijama s kojima raspolažemo sklonište Tip-Tip sklopilo je ugovore o zbrinjavanju napuštenih životinja s gotovo svim jedinicama lokalne samouprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a s obzirom na ogroman priljev pasa u sklonište i nepoznat smještajni kapacitet zabrinuti smo za dobrobit životinja smještenih u skloništu te izražavamo osnovanu sumnju da sklonište ne zadovoljava minimalne uvjete koje mora ispuniti prema važećim propisima, što se prvenstveno odnosi na čl. 8. Pravilnika, citiramo:

Članak 8.
(1) Skrb o životinjama u skloništu obuhvaća:
– način držanja životinja, njegu, hranidbu, zdravlje i dobrobit životinja, s obzirom na potrebe
životinja
– svakodnevnu kontrolu zdravlja i dobrobiti životinja
– osiguranje veterinarsko zdravstvene zaštite životinja2
– zaštitu životinja od drugih životinja i ljudi kao i sprječavanje bijega životinja iz skloništa te
sprječavanje ulaska drugih životinja u sklonište
– socijalizaciju životinja.
(2) Životinjama u skloništu mora se osigurati, s obzirom na potrebe životinjske vrste, starost,
stupanj razvoja i prilagodbu, odgovarajuća površina, osvjetljenje (dnevno-noćni ritam),
temperatura, vlažnost, prozračivanje i koncentracija plinova.
(3) Za nezdružljive životinje u skloništu potrebno je osigurati odvojene nastambe.
(4) Uz skrb o životinjama iz stavka 1. ovoga članaka, sklonište treba osigurati i:
– edukaciju javnosti o odgovornom posjedovanju životinja
– oglašavanje životinja
– promociju skloništa i udomljavanja životinja.

Posebno smo zabrinuti da se u skloništu ne provodi socijalizacija životinja, ne odvajaju se nezdružljive životinje, a informirani smo da sklonište ne educira javnost o odgovornom posjedu životinja niti promovira sklonište i udomljavanje životinja.

Uvidom u web stranicu skloništa, registar skloništa na stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede kao i Jedinstvenom informacijskom centru za izgubljene i napuštene životinje – na svim tim web mjestima je kao jedina adresa skloništa navedena ona Josipa Lovretića 10, Vinkovci. Na toj adresi, u centru Vinkovaca ne nalazi se sklonište u kojem su smještene životinje nego se nalazi veterinarska ambulanta, a sklonište se nalazi na adresi Zalužje, Vinkovci (ne znamo točno koji broj jer nismo mogli doći do njega putem interneta). Stoga smo iz naše Udruge telefonirali skloništu te smo se u pozivu predstavili kao potencijalni udomitelji pasa koji bi htjeli posjetiti sklonište i vidjeti pse.

Rečeno nam je, od strane ženske osobe, zaposlenice ambulante da izaberemo psa ili više njih i da će nam biti dovezeni u ambulantu, a da u sklonište nije dobro da idemo jer bi „to previše uznemirilo pse“.

Stoga Vas molimo da skloništu naredite da promijeni adresu na svojoj web stranici koju predstavlja adresu skloništa jer ona to nije te na web mjestima navede točnu adresu skloništa kako bi posjetiteljima bila dostupna. Također molimo da utvrdite je li poslovanje skloništa u skladu s čl. 9. i čl. 12. st. 2. i 3. citiramo:

Radno vrijeme
Članak 9.
(1) Za potrebe skrbi o životinjama sklonište mora osigurati najmanje:
– redovno radno vrijeme sedam dana u tjednu
– rad u dvije smjene3
– dežurstvo izvan radnog vremena
– telefonsko dežurstvo tijekom noći za hitne slučajeve.
(2) Sklonište mora biti otvoreno za javnost u redovnom radnom vremenu najmanje četiri sata
dnevno od čega dva dana u tjednu u popodnevnim satima.

Podaci o životinjama
Članak 12.
(2) Sklonište mora aktivno tražiti udomitelje životinja putem sredstava javnog priopćavanja,
internetskih mreža ili drugih načina širenja informacija.
(3) Sklonište mora udomiteljima osigurati kontakt sa životinjama koje su spremne za
udomljavanje, o čemu odlučuje voditelj skloništa, a to su:
– zdravi psi cijepljeni protiv bjesnoće i označeni mikročipom te štenci mlađi od tri mjeseca
koji su nakon boravka u izolaciji označeni mikročipom
Zbog izrazite netransparentnosti i svakog pokušaja da posjetitelji uđu u sklonište i vide način
držanja pasa molimo Vas da provjerite postupa li sklonište u skladu s čl. 20. i 21. Pravilnika,
citiramo:

Prostor za socijalizaciju
Članak 20.
(1) Prostor za slobodno kretanje i socijalizaciju pasa unutar skloništa mora biti ograđen i
uređen na način da nema mogućnosti ozljeđivanja životinja te omogućavati da se psi mogu
slobodno kretati i družiti primjereno svojim potrebama.
(2) Psi se moraju svakodnevno izvoditi u prostor iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa svojim
potrebama, osim ako veterinar odredi drugačije.
(3) Prostor iz stavka 1. ovoga članka mora biti najmanje površine 50 m2 te se istovremeno u
njemu ne smiju nalaziti nezdružljive životinje.
(4) Prostor iz stavka 1. ovoga članka ne može se koristiti za stalno držanje životinja.

Način skrbi i držanja
Članak 21.
(1) U skloništu se mora spriječiti razmnožavanje životinja.4
(2) Ženke s mladunčadi kao i bolesne i agresivne životinje moraju se smjestiti odvojeno od
drugih životinja.
(3) Hrana i voda životinjama se moraju nuditi na način prilagođen njihovoj vrsti, stanju i
dobi, a o izuzecima zbog zdravstvenog stanja životinja odlučuje veterinar.
(4) Životinjama u prostoru u kojem borave moraju biti na raspolaganju odgovarajući
predmeti kojima se zanimaju.
(5) Životinje se ne smiju držati vezane osim po savjetu veterinara.

Slijedom informacija koje smo primili od komunalnih redara s područja općina koje imaju sklopljene ugovore sa skloništem za životinje Tip-Tip, a one se odnose na to da to sklonište povjerava na čuvanje pse raznim fizičkim osobama uz novčanu naknadu od 300 kuna po psu, molimo Vas da provjerite koliko takvih privremenih udomitelja sklonište ima, koliko je pasa na njima smješteno i u kakvim su uvjetima smješteni. Molimo Vas da nam te informacije dostavite u obavijesti o provedenom nadzoru.

Nadalje, zbog velikoga broja jedinica lokalne samouprave s kojima sklonište ima sklopljene ugovore o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja te nepoznatog kapaciteta skloništa, osnovano sumnjamo da je dobrobit pasa u njemu ugrožena, stoga Vas molimo da nam nakon provedenog nadzora u skloništu Tip-Tip, dostavite sljedeće podatke:

- točan broj zbrinutih pasa u skloništu tijekom 2019. godine i za prvih sedam mjeseci 2020. godine (do 1. 8. 2020.)

- točan broj udomljenih pasa tijekom 2019. godine i za prvih sedam mjeseci 2020. godine (do 1. 8. 2020.)

- točan broj usmrćenih (eutanaziranih) pasa tijekom 2019. godine te razlozi njihova usmrćivanja i je li o eutanaziji odlučio službujući veterinar ili je postupano prema rješenju veterinarske inspekcije, te točan broj eutanaziranih pasa u prvih sedam mjeseci 2020. godine (do 1. 8. 2020.).

- točan broj uginulih pasa tijekom 2019. godine te u prvih sedam mjeseci 2020. godine (do 1. 8. 2020.)

- točan broj ugovora o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja koje sklonište ima sklopljeno s jedinicama lokalne samouprave.

Molimo Vas da nas obavijestite o provedenom nadzoru, dostavite nam tražene podatke te
postupate sukladno članku 57. stavku 2. Zakona o državnom inspektoratu (NN 115/18).

S poštovanjem,

Luka Oman,
Predsjednik Udruge

Prijava poslana 24. kolovoza 2020. na online-prijave@dirh.hr

Odgovor veterinarske inspekcije zaprimljen 11. rujna 2020.:

Odgovor inspekcije Tip-Tip [ 1.08 Mb ]

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting