31.08.18. Prijava slučajeva zanemarivanja i zlostavljanja pasa u Skrivenoj Luci

| More

Općina Lastovo
n/r Leo Katić, općinski načelnik
Dolac 3
20 290 Lastovo

Predmet: slučajevi zanemarivanja i zlostavljanja pasa u Skrivenoj Luci

Poštovani gospodine Katiću,

pišemo Vam uslijed zaprimanja nekoliko dojava od strane zabrinutih mještana i stranih posjetitelja koji su došli uživati u hrvatskoj obali tijekom ljetnih mjeseci no dočekale su ih zaprepaštavajuće situacije koje su im zasjenile lijepe uspomene na ljetovanje u Hrvatskoj, na Lastovu. Zabrinuti mještani i turisti podnijeli su prijave za očito zanemarivanje i zlostavljanje pasa, ali prijave kao da su prošle nezapaženo.

Molimo da nam dostavite očitovanje o mjerama koje nastojite poduzeti vezane uz ove slučajeve.
Dakle, na dojavu turista i zabrinutih građana u posljednja dva mjeseca na području općine Lastovo evidenitarno je nekoliko slučajeva kršenja Zakona o zaštiti životinja i podignuta je prijava. Psi koji su u posljednja dva mjeseca pronađeni na nekoliko lokacija u Skrivenoj Luci pored ceste su bili u jako lošem stanju, zavezani lancem za stablo, 0-24 sata, od metar i pol dužine, bez hrane i vode na plus 35 stupnjeva. Pretpostavlja se da nisu niti cijepljeni niti čipirani. Vlasnik je navodno poznat, a ime mu je Z. B. Prema lokalnim dojavama zabrinutih sumještana vlasnik se navodno nad njima iživljava jer im dobaci hranu ili vodu dovoljno daleko da se nekad psi i uguše u pokušaju da je dobave. Svatko želi ostati anoniman jer se boje vlasnika. Čim nestane jedan pas na njegovo mjesto na istoj lokaciji odmah dođe drugi.

Unatoč brojnim dojavama zabrinutih turista smatra se kako je policija navedenim slučajevima nije
pristupila ozbiljno. Policija je izašla na teren i podnijela prijavu, međutim s krivo podnesenim navodima da je sa psima sve u redu te da imaju hranu i vodu koju su im omogućili zabrinuti prolaznici. Prema riječima građana, prokomentirali su kako je to stvar percepcije držanja psa na kontinentu i plemenitih otočnih običaja. Još uvijek ništa nije poduzeto da se psi konačno zaštite i adekvatno zbrinu, već su tijekom ljetnih mjeseci misteriozno nestajali i na istim lokacijama doneseni drugi psi.

1. SLUČAJ - srpanj 2018.
Na dojavu turista pronađen pas u tipu hrvatskog ovčara na lokaciji u Skrivenoj Luci. Volonterka iz
Beča došla na Lastovo da preuzme psa, međutim prekasno jer je pas misteriozno uklonjen s lokacije.

2. SLUČAJ - kolovoz 2018.
Na istoj lokaciji nakon što je nestao crni pas u tipu hrvatskog ovčara pojavio se novi pas u tipu
posavskog goniča kojemu se isto nakon par dana gubi svaki trag nakon što je izašao članak u
medijima.

3. SLUČAJ - kolovoz 2018.
Na otoku Lastovu, u Skrivenoj Luci, iza restorana Nautica pas vezan za stablo bez hrane i vode. U blizini je i kućica za psa. Građani zabrinuti i žele da se pas zbrine jer vlasnik psa drži u šumi na lancu.

Zaključno, želimo staviti naglasak na zakonske odredbe koje se krše u ovim slučajevima:
dotični vlasnik, odnosno skrbnik, ovih pasa, ako ga se uopće može tako nazvati i ako se može
dokazati njegovo vlasništvo pregledom podataka do kojih se dođe očitavanjem mikročipa kod psa, trpio bi prijave prema sljedećim člancima Zakona o zaštiti životinja:

Članak 5.
(1) Zabranjeno je životinje usmrćivati, nanositi im bol, patnju i ozljede te ih namjerno izlagati strahu i bolestima protivno odredbama ovoga Zakona.
(2) Zabranjeno je:
13. izlagati životinje nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim
zoohigijenskim standardima za pojedinu vrstu ili nedostatku kisika, čime se kod životinja uzrokuje bol, patnja, ozljede, strah ili smrt
16. zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu
19. ograničavati kretanje životinjama na način koji im uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah protivno odredbama ovoga Zakona

Članak 51.
(1) Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama.
(2) Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja.
(4) Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.

Članak iz Kaznenog zakona prema kojemu se sankcionira zlostavljanje i ubijanje životinja:
Ubijanje ili mučenje životinja

Članak 205.
(1) Tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz koristoljublja, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.
(3) Tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, kaznit će se kaznom zatvora do šest mjeseci.
(4) Životinja iz ovoga članka oduzet će se.

Iako je službena osoba bila na terenu i odradila svojevrsno izviđanje situacije, procedura je prema Zakonu o zaštiti životinja drugačija, no razumijemo da postoji velika mogućnost da nemate resurse za potpuno proceduralno, ispravno postupanje prema slučaju.

Budući da je policija izašla na teren, izvidjela situaciju i sastavila zapisnik s netočnim navodima,
moguće zbog nedostatka interesa za ovu temu ili nekih drugih razloga, svjedoci su upućeni da se žale na rad policijskog službenika.

Također, morate biti svjesni da i vi kao Općina Lastovo te Vi kao općinski načelnik, nositelj izvršne vlasti lokalne zajednice, možete trpjeti visoke novčane sankcije.

Na tragu svega navedenog i postavljenih pitanja nadovezali bismo se dodatnim pitanjima, a koja smo Vam uputili u obliku dopisa 3. srpnja 2018., ne dobivši očitovanje.
Koristimo ovu priliku da ih ponovimo obzirom da bi Vaši odgovori na ova pitanja mogli pružiti dodatan uvid u uzrok situacije, odnosno mentalitet i stanje na području vaše Općine, a koji su moguće krucijalne stavke u spomenutom uzroku.

Jeste li obavijestili sva kućanstva preko letka uz uplatnice komunalne naknade o zakonskim
obvezama skrbnika pasa? Na koje ste još načine informirali građane i upozorili ih na zakonske obveze i propisane kazne? Provodite li edukacije u školama o odgovornom skrbništvu? Organizirate li događanja, informativne štandove, plakatna mjesta i lokane medije i na koji način?
- na navedenom letku jasno su izražene osnovne obveze skrbnika pasa te informacije o visini
novčanih sankcija za nepoštivanje ovih obveza. Edukacija pridonosi skorijem podizanju svijesti o
humanom postupanju prema životinjama te se gradi društvo u kojem nema prostora za ovakve
situacije

Kako napreduje kontrola mikročipiranja na području vaše jedinice lokalne samouprave? Jeste li uspjeli obići sva kućanstva i jesu li svi psi na Vašem području označeni mikročipom? Na koje načine ste organizirali provedbu kontrole? Koji je dalji plan redovite kontrole kako bi zadržali status da su svi psi mikročipirani na vašem području?
- ako je kontrola mikročipiranja provedena u vašoj lokalnoj zajednici, bit će lakše pristupiti slučajevima odnosno sankcionirati odgovornu osobu, u ovom slučaju vlasnika (skrbnika) pasa.
Ako kontrola mikročipiranosti svih pasa na području vaše lokalne zajednice još nije provedena otežali ste si situaciju nepoštivanjem propisanih zakonskih rokova za određene zakonske obveze

Jeste li donijeli ili ste u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca s
uvrštenom obaveznom trajnom sterilizacijom kao načinom kontrole razmnožavanja pasa i mačaka? Jeste li propisali izuzetke koji se evidentiraju pri nadležnom tijelu Vaše lokalne zajednice? Imate li u planu sufinanciranje postupka kastracije u određenim situacijama?
- novu Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca trebali ste već donijeti kako biste ( Vi i vaši komunalni redari) mogli postupati u skladu sa novim Zakonom o zaštiti životinja. Uvrštavanjem obvezne trajne sterilizacije u Odluku uštedili biste si znatna financijska sredstva koja morate izdvajatiza hvatanje, zbrinjavanje i skrb o napuštenim ili izgubljenim (nemikročipiranim) psima koje morate smjestiti u sklonište

S kojim skloništem za napuštene životinje imate potpisan ugovor? Namjeravate li osnovati vlastito sklonište ili u suradnji s neprofitnom udrugom? Na koji način radite na povećanju fluktuacije pasa u skloništu odnosno oglašavanju i udomljavanju pasa?
- nadamo se da imate ispoštovanu i ovu zakonsku obvezu jer, uzimajući u obzir sve stavke slučajeva, dalo bi se zaključiti da bi psi trebali biti maknuti s lanca i smješteni u sklonište ili privremeni dom do udomljenja, čak i ako postoji ‘’vlasnik’’, smatramo da mu se psi trebaju oduzeti i dati na daljnje udomljenje. Vaša je obveza pružiti skrb ovim nesretnim psima i sankcionirati neodgovorne pojedince uključene u njihovu patnju te se potruditi da psi što prije dobiju normalan život u divnom domu uz odgovorne skrbnike

Surađujete li s udrugama, građanima i institucijama, koristite li informacije i besplatne materijale,
šprance i dobre primjere iz prakse s stranice www.prijatelji-zivotinja.hr/zakon2017.?
- vaša suradnja s građanima do sada bi bila vidljiva u smislu nepostojanja potrebe za rješavanjem ovog slučaja. Kako je navedeno u opisu slučajeva zabrinuti sugrađani postoje, a činjenica da su psi još uvijek vezani lancem i osuđeni na milost i nemilost svih vremenskih uvjeta, pokazuje nam kako ipak glas građana nije osluhnut ili nije naišao na razumijevanje.

Sudjelujete li u radu koordinacijske radne skupine i smatrate li njezin rad korisnim u poticanju drugih lokanih zajednica da slijede Vaše dobre primjere?
- Koordinacijske radne skupine osmišljene su kao tijela koja okupljaju predstavnike jedinica lokalne samouprave i predstavnike stručnih službi koje su uključene u provedbu novog Zakona o zaštiti životinja te koje donose najoptimalnija rješenja i strategije za kontroliranje, odnosno smanjenje populacije napuštenih životinja. Osim toga, podjelom iskustava osmišljavaju se programi edukacija i održive te dugoročno efikasne provedbe Zakona. Gladni i žedni psi na lancu neprestano izloženi suncu, vjetru, kiši, hladnoći i vrućini nisu prizori koji su rezultat iskorištavanja odličnih zakonskih mogućnosti i razvijene svijesti o dobrobiti i zaštiti životinja, a koje bi trebala promovirati Koordinacijska radna skupina za područje zaštite životinja.

Molimo Vas da poduzmete sve što je u Vašoj moći da se ovi slučajevi riješe, detaljno poštujući sve zakonske procedure kao i da nas obavijestite o poduzetom.

Unaprijed hvala na očitovanju.

S poštovanjem,
Stela Cota
Prijatelji životinja
Zagreb, 31. kolovoza 2018.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting