16.09.19. Inspekcijski nadzor nad Općinom Vrhovine radi kršenja Zakona o zaštiti životinja

| More

Predmet: Inspekcijski nadzor nad Općinom Vrhovine radi kršenja Zakona o zaštiti životinja

Poštovani,

obraćamo Vam se slijedom informacijama koje smo primili od udruge AnimaLika iz Gospića, a odnose se na kršenje Zakona o zaštiti životinja od strane Općine Vrhovine i odgovorne osobe u Općini, načelnika, gospodina Delića.

19. srpnja 2019. udruga AnimaLika iz Gospića primila je telefonski poziv od gospođe D.I.B. u kojem ih je izvjestila o sedam napuštenih pasa na području općine Vrhovine koje je gospođa D.I.B. hranila tijekom godišnjeg odmora koji je provodila na području Vrhovina. Udruga AnimaLika savjetovala je gospođi D.I.B. uobičajenu proceduru za prijavu napuštenih ili izgubljenih životinja, odnosno da se javi komunalnom redaru u Općini Vrhovine.

Psi nisu bili označeni mikročipom niti cijepljeni, lutali su Vrhovinama nakon smrti vlasnika, a konkretno se radi o pet ženki i dva mužjaka.

U više navrata gospođa D.I.B. tražila je putem komunalnog redarstva da se psi zbrinu sukladno propisima, a obratila se i gospodinu Deliću, načelniku općine Vrhovine s istom molbom, što je gospodin Delić odbio učiniti.

Nakon višemjesečnih molbi od strane gospođe D.I.B. i udruge Animalika, gospodin Delić, načelnik općine Vrhovine je 12. rujna 2019. godine došao po pse osobno, s kombijem u vlasništvu općine Vrhovine te je gospodin Delić rekao gospođi da pse vodi u sklonište za napuštene životinje „Lič“ s kojim općina Vrhovine ima sklopljen ugovor o sakupljanju napuštenih i izgubljenih životinja.

Gospođa D.I.B. se nakon toga uznemireno obraća udruzi Animalika iz Gospića te ih moli da provjere jesu li psi stigli u sklonište Lič jer je, prema njezinim riječima čula da gospodin Delić s veterinarom eutanazira pse.

I.S. iz Gospića, tajnica udruge Animalika kontaktirala je 13. rujna 2019. godine sklonište za napuštene životinje „Lič“, te saznaje da psi nisu zaprimljeni u sklonište, te da je gospodin Delić rekao da će ih zbrinuti kod privatne osobe u Rijeci „u pola cijene“.

Slijedom navedenog, molimo Vas da izvršite inspekcijski nadzor u Općini Vrhovine, te utvrdite sve okolnosti pod kojima su psi odvedeni te gdje se nalaze sada s obzirom na to da nisu smješteni u registrirano sklonište. Posebno stoga što su psi odvedeni od strane načelnika Općine i prevezeni u kombiju koji je registriran na Općinu Vrhovine, iako konkretna Općina nije registrirana za djelatnost hvatanja pasa.

Općina je dužna zbrinuti pse u registriranom skloništu i niti pod kojim uvjetima ih ne može dati na čuvanje trećim osobama te time izbjeći Zakonom propisanu proceduru koja je obvezna za napuštene ili izgubljene životinje. S obzirom na to da psi nisu označeni mikročipom, a time niti cijepljeni protiv bjesnoće trebali su proći obveznu izolaciju u skloništu, sukladno propisima o veterinarstvu.

Molimo Vas da nas o provedenom nadzoru obavijestite u Zakonom predviđenom roku, posebno stoga što se radi o teškom kršenju Zakona o zaštiti životinja i drugih propisa, a koji su učinjeni od strane odgovorne osobe u jedinici lokalne samouprave, načelnika, gospodine Delića.

S poštovanjem,

Ivana Lunka

U Zagrebu 16. rujna 2019.

Poslano veterinarskoj inspekciji pri Državnom inspektoratu na e-mail: prijave@dirh.hr

Prijava inspekciji

Prijava inspekciji

Prijava inspekciji

Odgovor veterinarske inspekcije zaprimljen 21. listopada 2019.

U postupku pokrenutom po Vašoj prijavi sadržaj koji se odnosi na nepropisno zbrinjavanje napuštenih pasa u Općini Vrhovine, dana 26. rujna 2019. godine izvršen je inspekcijski nadzor u jedinici lokalne samouprave Općina Vrhovine, Senjska ulica broj 48, 53223 Vrhovine, te je utvrđeno:

- Općina Vrhovine posjeduje sklopljen Ugovor o obavljanju poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla sa Veterinarskom stanicom Rijeka d.o.o., Stube Marka Remsa l, Rijeka u razdoblju od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine;

- Napušteni psi koji su se nalazili na području općine Vrhovine, a koji se navode u Vašoj predstavci, nisu zbrinuti na propisani način putem skloništa za životinje 'Veterinarske stanice Rijeka d.o.o., već su predani fizičkoj osobi, gđi. Milki Perković iz Rijeke, koja ih je osobno preuzela;

- Podaci o daljnjem postupanju sa navedenim psima, te lokaciji na kojoj su psi smješteni, nisu utvrđeni, budući da se načelnik Općine Vrhovine u svom iskazu na zapisnik veterinarske inspekcije, očitovao da traženim podacima ne raspolaže, odnosno da ne zna gdje su psi smješteni nakon što ih je gđa. M.P. preuzela.

Slijedom utvrđenog činjeničnog stanja, a s obzirom da općina Vrhovine napuštene pse nije zbrinula putem skloništa za životinje, što je protivno odredbi iz čl. 67. st. 2. Zakona o zaštiti Životinja (NN br. 102/17, 32/19), i kažnjivo po čl. 88. st. 1. i 2. alineja 6 citiranog Zakona, protiv općine Vrhovine i odgovorne osobe, načelnika općine M.D., podnesen je dana 02.10.2019. optužni prijedlog kod nadležnog Prekršajnog suda u Gospiću.

S poštovanjem,

Viši veterinarski inspektor,

Lovorka Tomičić, dr.med.vet.

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting