14.10.11. Konjički klub 'Equus Caballus' - prekršajna prijava

| More

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
VETERINARSKA INSPEKCIJA
Veterinarski ured Varaždin
Ispostava Varaždin
Kratka 1
42000 Varaždin

Predmet: Inspekcijski nadzor KK-a 'Equus Caballus'

Poštovani,

prema informacijama od velikog broja građana koji su nam se javljali tijekom današnjeg dana, Dubravka Margeta Ostojić, vlasnica Konjičkog kluba 'Equus Caballus', smještenog u Varaždinu, na području Malih Preloga uz rijeku Dravu, bit će odsutna od sljedećega tjedna zbog odsluženja kazne zatvora.

Kako navedenu informaciju ne možemo sami provjeriti, a osobito imajući na umu činjenicu da je navedeni konjički klub već bio prijavljivan zbog zanemarivanja i mučenja životinja te zbog iznimno loših uvjeta u kojima se životinje tamo drže i u prisutnosti same vlasnice, ovim putem tražimo žuran inspekcijski nadzor u prostorima Konjičkog kluba 'Equus Caballus', kao i hitnu intervenciju u korist zaštite životinja.

Inspekcijski nadzor tražimo prije svega u cilju pravovremenog preventivnog djelovanja - kako bi se spriječilo nastupanje katastrofalnih posljedica za velik broj životinja ostavljenih bez nadzora, hrane, vode i odgovarajuće skrbi, a potom i radi utvrđivanja stvarnog stanja i okolnosti u kojima se životinje trenutno nalaze, osobito je li i na koji način na predmetnoj lokaciji organizirana i osigurana skrb o životinjama i njihova zaštita, odnosno

Kako bi se osiguralo pravovremeno i neposredno pružanje pomoći životinjama, molim da nas pismenim putem obavijestite o svim poduzetim mjerama i radnjama, kao i o njihovim rezultatima.

S poštovanjem,
Martina Juriša, dipl. kriminalist

U Zagrebu, 14. listopada 2011.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting