19.11.14. Prijava Grada Karlovca zbog kršenja Zakona o zaštiti životinja

| More

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
n/r dr. sc. Mirjana Mataušić-Pišl, dr. vet.med., pomoćnica ministra
Planinska ulica 2a
10000 Zagreb

Predmet: Prijava Grada Karlovca zbog kršenja Zakona o zaštiti životinja

Poštovani,

nakon neuspješnih pokušaja da, zajedno s drugim udrugama i zabrinutim građanima, potaknemo Grad Karlovac na primjenu zakonskih propisa i odgovornu skrb za napuštene životinje, prijavljujemo Grad Karlovac i odgovorne osobe – gradonačelnika Damira Jelića, zamjenicu gradonačelnika Marinu Kolaković i zamjenika gradonačelnika Dubravka Delića – zbog kršenja Zakona o zaštiti životinja.

Zakon o zaštiti životinja člancima 56. i 58. jedinicama lokalne ili područne samouprave propisuje obavezu izgradnje i financiranja skloništa za napuštene životinje, organiziranje informacijskog centra za napuštene i izgubljene životinje i obavezu poticanja zaštite životinja i edukaciju građana kroz razvijanje 'svijesti javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja'. Iako je zadnji rok za primjenu ovih obaveza prošao prije pet godina, Grad Karlovac i dalje krši zakon i podupire netransparentan rad tvrtke CRPK d.o.o. kojoj je koncesijom povjerio poslove držanja i zbrinjavanja pasa s područja Karlovačke županije.

Zakon (čl. 67., st. 1., tč. 58. i 59.) propisuje da će se novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kn kazniti za prekršaj pravna osoba, odnosno novčanom kaznom od 5.000,00 do10.000,00 kn odgovorna osoba u pravnoj osobi i novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kn fizička osoba ako osnivači skloništa za životinje ne organiziraju informacijski centar za napuštene i izgubljene životinje te podatke o životinjama ne daju na uvid javnosti, ostalim skloništima za životinje na području Republike Hrvatske i nadležnom tijelu te ako sklonište ne osigura veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja.

Grad Karlovac već dugi niz godina financira tvrtku CRPK za obavljanje poslova držanja i zbrinjavanja pasa, najprije u Mostanju a zatim u Utinji. Iako su građani i udruge za zaštitu životinja proteklih godina iznijeli niz ozbiljnih optužbi o bolesnim životinjama i protuzakonitim ubijanjima pasa u 'skloništu', kao i o tome da CRPK protupravno stječe imovinsku korist i time oštećuje porezne obveznike, Grad Karlovac svu odgovornost za nepravilnosti u radu te tvrtke prebacuje isključivo na veterinarsku inspekciju.

Udruga Prijatelji životinja zatražila je prošle godine od tvrtke CRPK podatke o radu 'skloništa' u Utinji za 2012. godinu. Iz dostavljenih podataka vidi se kako je od ukupno uhvaćenih 536 pasa u 'skloništu' usmrćeno čak 289 pasa, dok ih je 79 umrlo u 'skloništu'. Udomljeno je samo 159 pasa, i to prvenstveno zahvaljujući velikom angažmanu i trudu volontera, a ne 'skloništa', što jasno pokazuje da se ne poštuje Zakon o zaštiti životinja u dijelu obaveze oglašavanja i udomljavanja.

Zamjenica karlovačkoga gradonačelnika Marina Kolaković u medijskim izjavama o problemima u 'skloništu' u Utinji pokazuje nerazumijevanje zakonskih propisa i niječe odgovornost Grada Karlovca, navodeći: 'Naše je da odradimo da po gradu ne lunjaju psi lutalice koji nose razne opasnosti za ljude, a na udrugama ljubitelja životinja je da podižu svijest građana o odgovornom odnosu prema kućnim ljubimcima i razvijaju načine udomljavanja.' Najavila je da će u sljedećoj godini Grad i dalje financirati rad tvrtke CRPK jer pogrešno misle kako je to dovoljno da ispoštuju Zakon o zaštiti životinja.

Odgovorne osobe Grada Karlovca svojim postupanjem nastavljaju kršiti Zakon neosnivanjem informacijskog centra i nastavkom suradnje s kontroverznom tvrtkom CRPK, iako čak i nalazi veterinarske inspekcije upućuju na nepravilnosti u njezinu radu. Umjesto prebacivanja odgovornosti za provođenje Zakona na veterinarsku inspekciju, Grad treba snositi sankcije zbog dugogodišnjega kršenja Zakona i najave daljnjih kršenja zakonskih propisa potpisivanjem ugovora s tvrtkom CRPK i u sljedećoj godini.

Stoga tražimo da poduzmete mjere kako bi Grad Karlovac bio sankcioniran zbog kršenja Zakona o zaštiti životinja i drugih propisa iz područja veterinarstva te da nas izvijestite o poduzetom kako bismo prenijeli informacije zainteresiranoj javnosti i medijima.

Hvala i srdačan pozdrav,

Luka Oman
predsjednik Udruge

U prilogu:
- preslika zahtjeva Ministarstvu poljoprivrede za reviziju inspekcijskih nadzora dr. vet. med. Branke Horvatić u karlovačkom skloništu u Utinji
- tekstovi iz medija o radu 'skloništa' u Utinji i izjavama gđe Kolaković

Na znanje:
- Grad Karlovac, n/r g. Damir Jelić, gradonačelnik, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac
- Grad Karlovac, n/r gđa Marina Kolaković, zamjenica gradonačelnika, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac
- Grad Karlovac, n/r g. Dubravko Delić, zamjenik gradonačelnika, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac
- Karlovačka županija, n/r g. Ivan Vučić, dipl. ing., župan Karlovačke županije, A. Vraniczanya 2, 47000 Karlovac

Zagreb, 19. studenoga 2014.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting