07.03.19. Korištenje pasa za prosjačenje

| More

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2a
10 000 Zagreb

Predmet: Postupanje za pse koji se koriste u svrhu prosjačenja, traži se

Poštovani,

svakodnevno, putem e-maila, telefona i osobno dobivamo informacije o dvije muške osobe starije životne dobi, a vjerojatno se rati o Ž.T. i I.T. koji već nekoliko godina prosjače sa psima oko Trga bana Jelačića i u Ilici.

Pse (štence) za prosjačenje nabavljaju putem internet oglasnika, a prema informacijama kojima raspolažemo, štenci koje koriste za prosjačenje poslije umiru od parvoviroze, vjerojatno zato što je čitav prostor u kojem ih drže inficiran.

Također, prema informacijama koje imamo psi nisu zaštićeni cjepivom protiv bjesnoće, niti mikročipirani i njihovim izlaganjem u centru grada gdje je visoka fluktuacija ljudi i pasa, dovode se u opasnost zdravlje i sigurnost ljudi i drugih domaćih životinja (pasa).

S obzirom da pse ne drže na adresi stanovanja na kojoj su prijavljene i udruge za zaštitu životinja koje su osnovali, "Bubi" i "Cuki", niti znamo gdje ih točno smještaju nakon prosjačenja, molimo Vas da provedete nadzor na mjestu gdje obavljaju svoju "djelatnost", a to je u Ilici nasuprot Name i na potezu Ilicom do Cvjetnoga trga, gotovo svakodnevno.

Smatramo da se ovdje radi o više prekršaja na štetu životinja koje čine dugotrajno i ustrajno, motivirani koristoljubljem.

Prema onome što znamo, navodno su više puta prijavljivani komunalnom redarstvu i veterinarskoj inspekciji i do sada nije bilo nikakvih rezultata, tj. i dalje se nalaze u centru grada s bolesnim i pothranjenim štencima.

Molimo Vas da iskoristite svoje zakonske ovlasti i provedete inspekcijski nadzor te podnesete optužni prijedlog zbog zanemarivanja, neliječenja i drugih prekršaja koje utvrdite.

S poštovanjem,

Ivana Lunka, mag. iur.

Prijava poslana 07. ožujka 2019.

Odgovor Ministarstva Poljoprivrede od 6. ožujka 2019.:

Poštovani,

Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN 5/90, 30/90, 47/90, 29/94) u članku 11. je propisano je da se prosjačenje smatra prekršajem protiv javnoga reda i mira i isto nije u nadležnosti ovoga tijela već Ravnateljstva policije ili Komunalnog redarstva nadležne jedinice lokalne samouprave u skladu s člankom 37. istoga Zakona.

Podsjećamo vas da je člankom 51. Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17) propisano je da se kućnim ljubimcima moraju osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama te da je zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.

Uvjete i način držanja kućnih ljubimaca iz ovoga članka propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Člankom 80. zakona o zaštiti životinja propisano je da ako u provedbi nadzora u skladu s člankom 51. stavkom 5. istoga Zakona komunalni redar zaključi da se životinja nalazi u stanju iz članka 79. točke 3. istoga Zakona ili je opasna za okolinu u skladu s člankom 79. točkom 4. istoga Zakona, dužan je odmah o tome obavijestiti veterinarskog inspektora koji će odlučiti o privremenom oduzimanju životinje te poduzimanju drugih mjera za koje je ovlašten. Ako komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno odredbama ovoga Zakona, za koje nije nadležan, obvezan je o tome odmah obavijestiti veterinarskog inspektora. U svakoj situaciji koja zahtijeva pružanje veterinarske pomoći, zbrinjavanje napuštene ili izgubljene životinje, pronalazak vlasnika životinje te bilo kakvo drugo neposredno postupanje s napuštenom ili izgubljenom životinjom komunalni redar odmah obavještava sklonište.

Člankom 70. Zakon o zaštiti životinja propisano je da tijela jedinica područne (regionalne) samouprave u svrhu ispunjavanja obveza iz članka 65. istoga Zakona moraju organizirati koordinacijske radne skupine. Koordinacijske radne skupine sastoje se od najmanje predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnika skloništa za životinje ako postoji na području područne (regionalne) samouprave, predstavnika nevladinih organizacija za zaštitu životinja, predstavnika upravnog tijela jedinica lokalne samouprave nadležnog za komunalno gospodarstvo, predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove iz mjesne nadležnosti policijske uprave, Hrvatske veterinarske komore i veterinarskog inspektora, a po potrebi mogu se uključiti i predstavnici drugih pravnih i fizičkih osoba.

(Zadaća koordinacijske radne skupine je koordinacija u primjeni propisa iz područja zaštite životinja te razvoj dobre prakse, a u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja što uključuje:

– praćenje problematike zbrinjavanja napuštenih životinja na području njihove područne (regionalne) samouprave te donošenje mjera za smanjenje broja napuštenih pasa
– poticanje označavanja životinja za koje ne postoji obveza označavanja
– razvoj smjernica dobre prakse o primjerenom smještaju i skrbi za životinje
– poticanje kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, osobito pasa i mačaka
– razvoj smjernica dobre prakse vezano za rad skloništa
– poticanje udomljavanja pasa iz skloništa
– edukativno djelovanje o potrebi zaštite životinja i odgovornom posjedovanju životinja (označavanje životinja, cijepljenje protiv bjesnoće, smještaj i skrb za životinje, kontrola razmnožavanja životinja, zabrana napuštanja životinja)
– praćenje rada skloništa vezano za oglašavanje životinja za udomljavanje
– provođenje mjera za osiguranje zdravlja i dobrobiti životinja te vođenje propisanih evidencija
– predlaganje i sudjelovanje u izradi uvjeta za držanje kućnih ljubimaca
– unaprjeđenje zaštite životinja, ovisno o problemima i interesima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Žao nam je da jedan takav veliki problem o kojem primate toliko veliki broj prijava niste već riješili na razini lokalne samouprave, putem svojih predstavnika u koordinacijskim tijelima, već kao i većinu drugih problema za koje je Zakon o zaštiti životinja propisao nadležnost jedinica lokalne samouprave prosljeđujete na državnu razinu.

Podsjećamo da pozitivni zakonski propisi Republike Hrvatske jasno propisuju načine postupanja nadležnih tijela, ali u praksi svaki „veliki“ problem za koji je nadležna jedinica lokalne samouprave prosljeđujete državnim tijelima.

Obavještavamo vas da će ovo tijelo obaviti nadzor vezano uz prijavljene nesukladnosti po pitanjima zaštite zdravlja životinja u posjedu prijavljenih osoba te provesti sve mjere koje su u našoj nadležnosti u svrhu zaštite životinja o ovome slučaju.

Za sve ostale nesukladnosti koje ste nam prijavili upućujemo vas na nadležna tijela navedena u ovome odgovoru.

S poštovanjem,

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting