23.08.11. Prijava veterinarske inspektorice

| More

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Uprava za veterinarske inspekcije
Hotel Internacional Miramarska 24
10000 Zagreb

Predmet: Prijava veterinarske inspektorice zbog ignoriranja zlostavljanja i zbog ugrožavanja života turopoljskih svinja

Poštovani,

temeljem informacija koje smo dobili iz ureda Plemenite opčine turopoljske i iz objava u medijima, prijavljujemo višu državnu veterinarsku inspektoricu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Anetu Karakaš iz Velike Gorice zbog kršenja Zakona o zaštiti životinja i podzakonskih akata.

Veterinarska inspektorica Aneta Karakaš naredila je rješenjem od 2. kolovoza 2011. da se 25 krmača autohtone zaštićene turopoljske pasmine, vlasnika Plemenite opčine Turopoljske (Velika Gorica), koje su bile smještene u gateru Turopoljski lug, pošalju 10. kolovoza 2011. u klaonicu 'Mesnice Kurilovčan' (N. Kramarića 32, Velika Mlaka). Svinje su zaklane 11. kolovoza 2011., pod izgovorom suzbijanja bruceloze svinja.

Odvođenje svinja u klaonicu zabilježili su prisutni mediji. U snimci objavljenoj u Dnevniku Nove TV vidi se kako se prilikom guranja svinja u transportno vozilo s njima postupa grubo. Iako su ih radnici udarali nogama, psovali, šutirali, a vidi se i radnik koji svinju udara štapom po tijelu, veterinarska inspektorica Karakaš koja je nadzirala transport nije na to reagirala. Time je, kao odgovorna osoba, prekršila Zakon o zaštiti životinja (čl. 12. - Uvjeti prijevoza životinja), prema kojemu: 'Zabranjeno je prevoziti životinje tako da im se prijevozom uzrokuje bol, patnja, ozljede ili smrt.' (članak 12., stavak 1.); 'osoblje koje se brine o životinjama mora biti osposobljeno' (članak 12., stavak 2., točka 5.) te Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka: 'Nitko ne smije prevoziti životinje niti omogućiti da se prevoze na način koji bi mogao izazvati ozljede ili nepotrebnu patnju životinja.' (članak 3., stavak1.); 'osoblje koje radi sa životinjama mora biti za to odgovarajuće educirano odnosno osposobljeno kako bi moglo obavljati poslove bez primjene sile ili upotrebe neke druge metode koja može izazvati nepotreban strah, ozljede ili patnju' (članak 3. stavak 2., točka e.); 'zabranjeno je: a) životinje tući ili udarati' (Dodatak l. Tehnički uvjeti, Poglavlje III. Prijevozna praksa, Odjeljak 1. Utovar, istovar i postupanje sa životinjama, Postupanje sa životinjama, članak 8.).

Osim odgovornosti inspektorice Karakaš, nužno je istražiti odgovornost i procesuirati radnike koji su tukli svinje.

Navedeni prekršaji ujedno sadrže elemente kaznenog djela izlaganja životinja nepotrebnim mukama ili nanošenja nepotrebne boli, zbog čega smo podnijeli i kaznenu prijavu.

Kao udruga za zaštitu i prava životinja svjesni smo da se udaranje životinja i grubo postupanje prema njima prilikom prijevoza i vođenja na klanje smatra dijelom hrvatskog folklora te je uobičajeno. No, Hrvatska je donijela zakonske i podzakonske akte kojima teži provođenju zakonskih propisa po uzoru na civilizacijske standarde u postupanju prema životinjama razvijenih zemalja. Veterinarska inspektorica Aneta Karakaš dužna je postupati prema zakonskim propisima i ima ovlast i odgovornost da spriječi i sankcionira udaranje i grubo postupanje prema životinjama, što nije učinila. Kako je propustila to učiniti čak i u prisutnosti medija, dakle, svjedoka, može se pretpostaviti da su udaranje i grubosti prema životinjama prilikom transporta i drugih postupanja koje ona nadzire, rutinska praksa.

Inspektorica Karakaš izdala je rješenje o klanju 25 turopoljskih svinja, iako nijedna svinja nije pokazivala kliničke znakove bolesti bruceloze. Time je postupila i protivno Zaključku sa 7. sjednice Povjerenstva za praćenje stanja i otklanjanje problema vezanih uz uzgoj Turopoljske svinje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, koje je na sjednici održanoj 7. srpnja 2011. donijelo zaključak da se donese privremeno rješenje kojim se odgađa klanje svinja na 60 dana. Povjerenstvo je tražilo ponovni sastanak najkasnije 7. rujna 2011. godine, kako bi se upoznalo s nalazima pretraga krvi svinja turopoljske pasmine na brucelozu.

Postupanjem protivno Zaključku Povjerenstva, inspektorica Karakaš svjesno je ugrozila živote 60-tak praščića koji su ostali iza zaklanih svinja, a koji su bez svojih majki osuđeni na patnju i mučnu smrt izgladnjivanjem. Naredila je da se praščići othranjuju zamjenskim mlijekom na dudu, ali jasno je da mnogi neće preživjeti. Odvajanje od majke praščićima predstavlja izniman stres, što dodatno pridonosi padu imuniteta i povećanom riziku od obolijevanja i smrtnosti.

Odgoda klanja 25 svinja zatražena je zbog dodatnih pretraga svinja na brucelozu, praćenja moguće pojave kliničkih pokazatelja bolesti, ali i rasta praščića, koji bi za 60 dana bili spremni na život bez majke. Navedenim postupanjem inspektorica Karakaš prekršila je Zakon o zaštiti životinja, prema kojemu je zabranjeno 'zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu' (članak 4., stavak 2., točka 16.). Također, time je izložila praščiće nepotrebnim mukama izgladnjivanjem koje se moglo izbjeći, a što je kažnjivo prema članku 260. Kaznenog zakona.

Ujedno Vas molimo da ispitate krše li se zakonski propisi vezano uz uvjete držanja turopoljskih svinja.

Turopoljska svinja je autohtona zaštićena pasmina, čiji je opstanak važan zbog očuvanja ekoloških sustava turopoljskog područja. Kako kontinuirano usmrćivanje turopoljskih svinja zbog sumnje na brucelozu, koja se kod većine zaklanih svinja pokazala nepostojećom, dovodi do smanjivanja njihova broja i smanjenja genetskih raznolikosti unutar pasmine, a zbog čega je doveden u opasnost opstanak pasmine, ova prijava šalje se na znanje Inspekciji zaštite prirode.

Molimo vas da o nepravilnostima koje uočite tijekom inspekcijskog nadzora koje nisu vezane za Zakon o zaštiti životinja i podzakonske akte, obavijestite relevantne institucije. O svim izvršenim mjerama i radnjama očekujemo Vaše pismeno očitovanje.

S poštovanjem,

Luka Oman
predsjednik Udruge

U privitku:
- snimka priloga iz Dnevnika Nove TV od 10.8.2011

Na znanje:
- Inspekcija zaštite prirode

U Zagrebu, 23. kolovoza 2011.

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting