10.07.20. Prijava protuzakonitog uništavanja trpova na otoku Krku

| More

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb

Predmet: Prijava protuzakonitog uništavanja trpova na otoku Krku

Poštovani,

prijavljujemo protuzakonito uništavanje i izronjavanje trpova koje se dogodilo ujutro u četvrtak 9. srpnja 2020. pokraj plaže blizu Punta na otoku Krku. Informacije o ovom prekršaju dojavio nam je svjedok koji je vidio počinitelja koji je nakon više od sat vremena izronio na barku veliku vreću trpova. Dok je je jedan počinitelj ronio, drugi počinitelj ga je čekao u barci čija je oznaka PN 432, što se jasno može vidjeti na fotografijama i video snimci koje nam je svjedok poslao e-poštom.

Nakon što se počinitelj koji je ronio trpove popeo na barku, obojica počinitelja ovog kaznenog djela krenuli su u „čišćenje“ oko stotinu trpova. Prema riječima svjedoka koji je zamolio da ostane anoniman, čini se da bi počinitelji u kantu ubacili odrezani komadić i ostatak osakaćenih trpova bi bacili natrag u more, što se i jasno vidi iz videa na linku na Google driveu koji gore prilažemo.
Prema članku 1. Pravilnika o lovostaju trpova (Holothuroidea) od 6. ožujka 2018. godine, propisana je zabrana sakupljanja trpova od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika u 00:00 sati (NN 29/2018, broj dokumenta u izdanju: 594, stranica tiskanog izdanja: 83, datum tiskanog izdanja: 28.3.2018.).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_594.html

Trpovi su s razlogom zaštićeni jer su izuzetno važni za funkcioniranje ekološkog sustava morskog dna. Kao razlagači, oni koji kroz svoj probavni trakt “provlače” pijesak i morske sedimente i pritom iz njih odstranjuju organske tvari kojima se hrane. Nedostatak trpova kao najvažnijih bentičkih razlagača uzrokuje nakupljanje organskih tvari što dovodi do porasta broja bakterija koje se njima hrane. Zbog porasta bakterija dolazi do nestanka kisika i stanja koje se naziva anoksijom, što pak uzrokuje da sve ribe i ostali pokretni organizmi napuštaju anoksično stanište dok će nepokretni umrijeti. Više o ovom velikom ekološkom problemu i organiziranom kriminalu izvijestio je jadranski web portal morski.hr na poveznici ovdje: https://morski.hr/2017/11/14/nestaju-trpovi-organizirani-kriminalci-pustose-dno-jadrana/.

Molimo da u skladu s ovom prijavom i priloženim dokaznim materijalima hitno utvrdite identitete počinitelja te ih sukladno s ovom zabranom procesuirate i kaznite.

U očekivanju Vašeg pozitivnog rješenja i odgovora, srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

Luka Oman
predsjednik Prijatelja životinja

U Zagrebu 10. srpnja 2020.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting