29.12.17. Dopis gradu Splitu zbog vepra na Marjanu

| More

Grad Split
n/r Gradonačelnik Andro Krstulović Opara
Obala kneza Branimira 17
21000 Split


Predmet: Pojavljivanje vepra na području grada Splita


Poštovani gospodine Krstulović Opara,

pišemo Vam ponukani informacijama o pojavi vepra na području Park šume „Marjan“ u gradu Splitu, a s ciljem skretanja pozornosti na nužnost suživota ljudi i divljih životinja kao i važnosti edukacije stanovništva po tom pitanju.

U gradovima se mogu vidjeti mnogobrojne vrste divljih životinja pa se u slučaju pojave divlje životinje ne treba stvarati panika i odmah pomišljati da ju se mora usmrtiti i ukloniti.

U ovom slučaju savjetujemo da se vepra premjesti, odnosno da se ova situacija riješi na način da se vepra udalji od naselja bez da mu se nanese nepotrebna bol ili oduzme život. Budući da se životinje u gradovima zadržavaju najviše zbog hrane, građanima koji žive u blizini treba savjetovati da to ne iskorištavaju, tj. da ne ostavljaju hranu za vepra. Divlje životinje ne smiju se pripitomljavati. S druge strane, treba im napomenuti da pripaze na svoje smeće odnosno da ga odlažu na primjeren način. Vepar nije opasan za ljude što dokazuje i činjenica da u proteklih godinu dana koliko obitava na Marjanu nema niti jednog prijavljenog slučaja napada.

Iskreno upućujemo poziv na zaustavljanje nepotrebne panike i stvaranja neprijateljstva prema vepru i ostalim divljim životinjama te savjetujemo uvođenje edukacije građana po pitanju suživota s divljim životinjama i pravilnog ponašanja u njihovoj blizini.

Također Vam želimo skrenuti pozornost na određene mogućnosti i obveze prema novom Zakonu o zaštiti životinja kao što su ponuda besplatne pripreme letka o obavezama skrbnika pasa s ciljem njegove distribucije svim kućanstvima na vašem području, kontrola mikročipiranja pasa i mogućnost propisivanja obavezne trajne sterilizacije pasa i mačaka. Namjera nam je ukazati na odlične alate koje pruža Zakon o zaštiti životinja, no oni se neće upotrijebiti sami, već ih lokalne zajednice moraju propisati i primijeniti u što kraćem roku. To bi rezultiralo rješavanjem uzroka napuštanja pasa i mačaka te smanjenjem financijskog troška koji uzrokuju neodgovorni građani.

Split je turistički grad s tisućljetnom povijesti. Vjerujemo da ne želi poslati sliku u javnost kao kulturni i turistički centar koji ubija divlje životinje te ne vodi brigu o zaštiti životinja na štetu svojih građana.

U privitku Vam dostavljamo korisne edukativne materijale na temu divljih životinja te Vas srdačno pozdravljamo, a biti će nam drago i da se nađemo na kratkom sastanku.


S poštovanjem i najboljim željama,

Dunja Puača
udruga Prijatelji Životinja


U Zagrebu, 29. 12. 2017.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting