06.07.19. Sklonište za napuštene životinje u Brodsko-posavskoj županiji

| More

Poštovani,

obraćamo Vam se s obzirom na informaciju da je u Brodsko-posavskoj županiji u tijeku izgradnja skloništa za napuštene životinje. Vezano uz to, želimo s Vama podijeliti informacije koje smatramo važnima, a koje će Vam pomoći da s budućim skloništem sklopite što povoljniji ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja koji će biti financijski prihvatljiv za Vaš grad, a ujedno biti na dobrobit životinja.

Savjetujemo Vam da sa skloništem za životinje sklapate ugovore na jediničnu cijenu po psu koja se plaća jednokratno, nakon što pas bude uhvaćen i prihvaćen u skloništu. To može biti cijena koju dogovorite sa skloništem, a koja će obuhvatiti cijenu hvatanja, cijepljenja, označavanja mikročipom, trajne sterilizacije te boravak u skloništu do udomljavanja, odnosno sve što obuhvaća Pravilnik o uvjetima kojima moraju zadovoljiti skloništa za životinje. Konkretna cijena koju dogovorite sa skloništem treba biti konačna i nakon što ju platite sklonište više ne može za konkretnu životinju iskazivati financijske zahtjeve.

Takav ugovor prvenstveno je u vašem interesu ali i u interesu životinja koje će biti smještene u sklonište jer će koncesionaru na taj način biti važna visoka fluktuacija skloništa, odnosno brzo udomljavanje životinje. U suprotnome, pas, ukoliko sklopite ugovor kojim plaćate njegovu skrb u skloništu po danu ili mjesecu, može ostati tamo godinama i koncesionar neće imati nikakav interes udomiti ga, jer vi plaćate za njegovu skrb do udomljavanja.

S obzirom na to da ćete ubrzo biti u prilici sklopiti ugovor sa skloništem u svojoj županiji, kako je to i predviđeno Zakonom o zaštiti životinja, nadamo se da ćete razmotriti naše savjete koje Vam dijelimo u dobroj namjeri kako bi grad financijski bio što manje opterećen visokim cijenama smještaja životinja u skloništu.

S poštovanjem,

Ivana Lunka, mag. iur.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting