22.10.18. Dopis JLS-ovima - Kontrola mikročipiranja

| More

Komunalno redarstvo
- svim komunalnim redarima –

Poštovani,

Zakonom o zaštiti životinja od 26. listopada 2017. jedinice lokalne samouprave i njihovi komunalni odjeli dobili su široke ovlasti i priliku da djeluju izravno na uzrok problema, odnosno na detekciju neodgovornih skrbnika koji, napuštajući kućne ljubimce i njihova legla, stvaraju goleme financijske izdatke jedinicama lokalne samouprave za njihovo
zbrinjavanje. Svjesni smo da je novi Zakon pred vas stavio mnoge dužnosti; stoga vam želimo ponuditi našu pomoć.

Osnovni preduvjet provedbe Zakona o zaštiti životinja jest kontrola mikročipiranja pasa, što su jedinice lokalne samouprave bile dužne provesti do 30. lipnja 2018. Kontrola mikročipiranja ima svrhu pronaći pse koji još uvijek nisu mikročipirani i narediti njihovim skrbnicima označavanje psa mikročipom. Zakonska odredba prema kojoj su svi skrbnici dužni mikročipirati svoje pse obavezna je od 2006. godine, a kazna za skrbnike zbog propuštanja ove obaveze je do
6000 kuna.

Zakon je dao mogućnost svakoj lokalnoj zajednici da općim aktom koji donosi u svojoj nadležnosti može propisati trajnu sterilizaciju kao učinkovit način kontrole populacije kućnih ljubimaca. Uključivanje obaveze trajne sterilizacije u Odluku o načinu i uvjetima držanja kućnih ljubimaca uvelike bi pomoglo lokalnoj zajednici, prije svega kod proračunskih izdataka za napuštene i izgubljene pse i mačke, a jednako bi i olakšalo rad komunalnim redarima.

Također, kontrolu mikročipiranja pasa mogu, osim komunalnih redara, provoditi veterinarske i/ili deratizacijske službe ili druge pravne i fizičke osobe s kojima jedinice lokalne samouprave naprave dogovor. Neke lokalne zajednice aktivirale su predstavnike stanara za pomoć, kao i raspodijelile odgovornosti po naseljima i mjesnim odborima. Od velike pomoći pokazali su se i javna upozorenja, proglasi, najave kontrole i drugi načini obavještavanja javnosti o zakonskim obavezama skrbnika pasa. Letak s nabrojanim obavezama skrbnika psa i navedenim kaznama u slučaju nepoštovanja, koji se distribuira uz uplatnice za komunalnu naknadu, daje rezultate jer dolazi u poštanske sandučiće svih kućanstava. Upućivanje građana da prijavljuju svoje sugrađane koji krše Zakon također daje rezultate.

Osim kontrole mikročipiranja, obaveza komunalnih redara koja proizlazi iz Zakona je prvenstveno provođenje općih akata jedinica lokalne samouprave koje se odnose na zaštitu i dobrobit životinja. Jedinice lokalne samouprave općim aktom, u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja, dužne su propisati načine i uvjete držanja kućnih ljubimaca. Nadzor nad provedbom ovog akta provode komunalni redari. U slučaju da komunalni redar naiđe na pružanje otpora prilikom obavljanja svoje dužnosti, može pozvati u asistenciju policiju. Ako se nađe u situaciji prema kojoj ne može postupiti zbog nedostatka stručne osposobljenosti, dužan je obavijestiti veterinarskog inspektora. U situaciji koja zahtijeva pružanje veterinarske pomoći, zbrinjavanje napuštene ili izgubljene životinje, pronalazak skrbnika životinje te bilo kakvo drugo neposredno postupanje s napuštenom ili izgubljenom životinjom komunalni redar odmah obavještava sklonište.

U svojemu radu komunalni redari imaju pravo i dužnost, osim kaznenih prijava i optužnih prijedloga, građanima naplatiti i novčanu kaznu propisanu općim aktom jedinice lokalne samouprave. Sredstva naplaćena na taj način prihod su jedinice lokalne samouprave i koriste se za zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja.

Vjerujemo da je kontrola mikročipiranja i propisivanje trajne sterilizacije svima u interesu, a da se može puno toga učinit
unatoč malim resursima pokazuju dobri primjeri u preko 100 gradova i općina. Podsjećamo da vam stojimo na raspolaganju za dodatne informacije, savjete, primjere, prijedloge, nacrte (www.prijatelji-zivotinja.hr/zakon2017) i, naravno, za daljnju pismenu i usmenu komunikaciju, s voljom i željom da vam pomognemo.

Hvala vam na dosadašnjem trudu i konkretnim potezima te se veselimo vašem javljanju.

Srdačan pozdrav,
Ivana Lunka, mag.iur.
Zagreb,22. listopada 2018

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting