07.01.11. Poticanje lokalnih zajednica na osnivanje skloništa

| More

Veterinarskim inspektorima

Predmet: Zamolba za provođenje mjera poticanja lokalnih zajednica na osnivanje skloništa za napuštene životinje - donošenje rješenja i obvezatnost provedbe

Poštovani,

nakon održavanja 8. sastanka Mreže protiv napuštanja životinja, gdje smo ponovno otvorili niz pitanja vezanih uz rad lokalnih i regionalnih zajednica u ispunjavanju njihovih zakonskih obveza, dopustite nam da ovom prigodom skrenemo pozornost na važnost donošenja rješenja od strane veterinarskih inspektora kojim će se jedinicama lokalne samouprave naložiti osnivanje skloništa tamo gdje ih po proteku svih zakonskih rokova i nadalje nema, a sukladno članku 55. te primjenom članka 69. stavak 5. Zakona o zaštiti životinja (NN, br. 135/06.), u svezi s člankom 150. stavkom 1. točkom 42. Zakona o veterinarstvu (NN, br. 41/07. i 155/08.).

Takvo postupanje smatramo od izuzetnog značaja za ispunjenje javnog interesa građana i primjenu pozitivnih propisa u Republici Hrvatskoj te Vas molimo da u što kraćem roku učinite sve što je u Vašoj moći kako bi se građani ove zemlje uvjerili u funkcioniranje pravne države. Obvezujuća rješenja lokalnim zajednicama sročena su i napisana od strane Veterinarskog ureda županije Splitsko-dalmatinske, Ispostave Split, pa apeliramo na sve urede da poprate taj hvalevrijedni i nužni korak prema poticanju lokalnih zajednica na ispunjenje zakonskih obveza, koje su ujedno obveze prema vlastitim građanima koji tu djelatnost i financiraju.

Unatoč svim poteškoćama i problemima koji postoje u provođenju zakona i propisa, pokazalo se učinkovitim (nakon niza dopisa, apela, sastanaka i akcija), da u radu veterinarski inspektori, koji su ključni čimbenici i ovlaštenici za provođenje zakona, više i oštrije inzistiraju svojim autoritetom državnih službenika na provedbi obveza lokalnih zajednica koje su predviđene zakonima, obzirom da i četiri godine nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti životinja stanje nije bitno promijenjeno. Time će ujedno u očima javnosti pridonijeti dignitetu državne službe i veterinarskih inspektora koji svojim nadležnim djelovanjem jedini mogu neposredno osigurati zakonitost postupanja lokalnih vlasti u provedbi predmetnih propisa.

Stoga Vas još jednom molimo da našu zamolbu razmotrite, a mjere primijenite u najkraćem mogućem roku. Ovdje mislimo na donošenje rješenja koja će biti obvezatna za jedinice lokalne samouprave da na svom području osiguraju skrb za napuštene životinje osnivanjem skloništa po uzoru na Sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba u Dumovcu. Ističemo da je težište na skrbi i udomljavanju u smislu Zakona o zaštiti životinja, kako ga je nadležno Ministarstvo osmislilo, a zakonodavac pretočio volju građana u obvezatnu pravnu formu nalažući izgradnju skloništa i uvođenje programa edukacije i udomljavanja, a ne ubijanju životinja, što je u interesu cijele zajednice i u duhu modernog europskog društva.

Kako polažemo izuzetnu nadu u Vas i Vaše ovlasti da ćete svojim primjerom pridonijeti preokretu negativnog ugleda Republike Hrvatske u Europskoj uniji, molimo da u ime građana ove zemlje poduzmete potrebne mjere, a o učinjenom nas u smislu suradnje s javnošću, izvijestite.

Napominjemo da je s problematikom i predloženim rješenjem upoznato nadležno Ministarstvo. Slobodno nam se obratite za više informacija.

S poštovanjem,

Luka Oman
predsjednik Udruge

U Zagrebu, 7. siječnja 2011.

Na znanje:

  1. MPRRR – Uprava za veterinarske inspekcije, gđa. Marica Cikojević, viša državna inspektorica
  2. MPRRR – Uprava za veterinarstvo, Odjel za zaštitu životinja, gđa. mr. sc. Branka Buković Šošić, načelnica

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting