15.10.09. Zahtjev za provođenje nadzora cirkusa Safari

| More

Ministarstvo kulture
Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode
Savska cesta 41/23
10000 Zagreb

PREDMET: ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE UPRAVNOG NADZORA

Udruga Prijatelji životinja poziva naslov da sukladno čl. 173. Zakona o zaštiti prirode (Narodne Novine br. 70/05) provede hitan upravni nadzor nad odlukom Uprave za zaštitu prirode koja je protivno čl. 3. st. 26 i čl. 53. st. 1 Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06) pravnoj osobi ZG-TRAG d.o.o. Zagreba, Ozaljska 148, a koja nastupa u ime Cirkusa Safari i koji sam nije registriran za djelatnost zoološkog vrta, posredno dopustila privremeni uvoz stranih divljih svojti (zaštićenih Zakonom) u Republiku Hrvatsku u svrhu izlaganja javnosti, protivno čl. 4. st. 4. Zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka - CITES (Međunarodne Novine br. 12/99); te njihovo izlaganje u javnosti protivno čl. 105. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne Novine br. 70/05 i 139/08).

OBRAZLOŽENJE

Navedena pravna osoba nastupa u ime cirkusa Safari, privremeno smještenog na istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma, a koji DRŽI divlje životinje što je samo po sebi zabranjeno čl. 53. st. 1. Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06) i koji ih protivno čl. 3. st. 26 Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06) izlaže u javnosti.

Nadalje, među divljim životinjama u posjedu cirkusa Safari nalaze se i jedinke vrste LAMA GUANICOE, a koja se nalazi na popisu CITES-a uključena u Dodatak II. (Appendices I, II and III; 3. strana) što znači da je riječ o Zakonom zaštićenim životinjama iz čl. 105. st. 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne Novine br. 70/05 i br. 139/08) za uvoz kojih se traži ispunjavanje uvjeta iz čl. 4. st. 4. Zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka - CITES (Međunarodne Novine br. 12/99), a dok se za njihovo IZLAGANJE u javnosti traži i ispunjavanje uvjeta iz čl. 105. st. 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne Novine br. 70/05 i br. 139/08), koji traži prikazivanje životinja u okruženju koje oponaša prirodne uvjete u staništu i koje ne iskrivljuje saznanja o biologiji svojte; te ispunjavanje uvjeta da izlagač nije cirkus, jer je on kao takav isključen po čl. 3. st. 26. Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06).

Iz svih gore navedenih razloga, POZIVAMO nadležno tijelo naslova da:

1. vezano uz UVOZ navedene zaštićene vrste hitno postupi po čl. 4. st. 4. Zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka - CITES (Međunarodne Novine br. 12/99); te da od uvoznika zatraži svu potrebnu dokumentaciju prije izdavanja odobrenja za uvoz, a

2. vezano uz IZLAGANJE (zaštićenih) divljih životinja U JAVNOSTI, da u skladu sa čl. 105. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne Novine br. 70/05 i 139/08) zabrani uvozniku izlaganje zaštićenih divljih životinja zbog neispunjavanja zakonima propisanih uvjeta, osobito imajući na umu i kršenje čl. 3. st. 26 Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06).

O svim poduzetim mjerama i radnjama, kao i o rezultatima istih, molimo Vaše pismeno očitovanje.

S poštovanjem,

Martina Juriša, dipl. krim.
Prijatelji životinja

U Zagrebu, 15. listopada 2009.

Odobrenje Uprave za zaštitu prirode - copyright Javno.hr [ 40.34 Kb ]

Download

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting