Predavanje Nicka Jukesa 2016.

| More

Prijatelji životinja pozivaju sve na zanimljivo predavanje u srijedu 26. listopada 2016. u 18 sati, u prostorije udruge Prijatelji životinja (Jurišićeva 25), na kojemu će Nick Jukes govoriti o zamjenama za testiranje na životinjama i njihovoj uspješnoj primjeni, s videoisječcima i demonstracijama, te istaknuti koje su pedagoške, etičke i ekonomske prednosti alternativnih metoda testiranja. Posebno atraktivni bit će programi, modeli, lutke i simulatori na kojima će demonstrirati primjenu alternativnih metoda umjesto korištenja životinja u obrazovanju i osposobljavanju za anatomiju, fiziologiju, farmakologiju, kliničke vještine i operacije.

Predavanje Nicka Jukesa 1 [ 98.17 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 2 [ 67.80 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 3 [ 86.28 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 4 [ 79.56 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 5 [ 77.13 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 6 [ 69.00 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 7 [ 80.17 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 8 [ 65.08 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 9 [ 53.04 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 10 [ 58.14 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 11 [ 53.00 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 12 [ 50.25 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 13 [ 68.14 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 14 [ 49.72 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 15 [ 88.00 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 16 [ 93.08 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 17 [ 83.15 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 18 [ 75.16 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 19 [ 84.35 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 20 [ 73.42 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 21 [ 84.06 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 22 [ 86.24 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 23 [ 89.65 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 24 [ 87.14 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 25 [ 86.29 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 26 [ 85.52 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 27 [ 93.83 Kb ] Predavanje Nicka Jukesa 28 [ 99.02 Kb ]
Predavanje Nicka Jukesa 29 [ 73.45 Kb ]

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting