25.05.06. Zakon o zaštiti životinja u Saboru

| More

Prijedlog Zakona o zaštiti životinja prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru: Saborski zastupnici traže zabranu uzgoja životinja za krzno i produženje roka za usmrćivanje pasa u skloništima!

Prijedlog Zakona o zaštiti životinja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na današnjem je prvom čitanju u Saboru ocijenjen kao značajan pomak i poboljšanje u odnosu na postojeći Zakon o dobrobiti životinja. Istaknuto je kako je ovakav Prijedlog Zakona rezultat ne samo potrebe za usklađivanjem s pravnom stečevinom Europske unije, već i nužnosti da se zakonodavstvo uskladi s porastom osviještenosti hrvatske javnosti za pitanja zaštite i prava životinja te civilizacijskim pomacima u odnosu prema životinjama diljem svijeta.

Saborski zastupnici Andrija Hebrang, Tonino Picula, Đurđa Adlešić i Božidar Pankretić su u ime klubova zastupnika HDZ-a, SDP-a, HSLS-a i HSS-a te pojedinačno Miljenko Dorić (HNS), Alenka Košiša Čičin-Šain (HNS), Ingrid Antičević Marinović (SDP), Šime Lučin (SDP), Ivanka Roksandić (HDZ) i Ivo Banac (nezavisni) suglasni da se u Zakon o zaštiti životinja uvrsti odredba o zabrani uzgoja životinja za krzno, što su i predložili Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Također, saborski zastupnici su se gotovo jednoglasno složili da rok od 30 dana nakon kojega se mogu usmrtiti psi u skloništima nije prihvatljiv i traže da se znatno produlji.

Predloženo je i da se izvođenje kirurških zahvata na životinjama tijekom pokusa dopusti samo stručnjacima kirurzima; da se zabrani držanje pasa na lancu; da se uvedu veće kazne za napuštanje životinja, neodgovorno ponašanje vlasnika i mučenje životinja te obveza čipiranja pasa. Saborski zastupnici su kao pozitivne odredbe Prijedloga Zakona o zaštiti životinja osobito istaknuli osnivanje Etičkog povjerenstva koje će davati mišljenje o pokusima na životinjama i zabranu cirkusa s divljim životinjama, iako smatraju da bi se ta zabrana trebala odnositi na sve životinje. Većina zastupnika je pohvalila odredbu kojom se propisuje obveza omamljivanja svinja pri klanju u domaćinstvima, iako neki smatraju da će time nestati tradicionalna kolinja.

Prijatelji životinja očekuju da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva prihvatiti mišljenja vladajućih političkih stranaka i uvrstiti predložene izmjene u konačni Prijedlog Zakona o zaštiti životinja.

Za više informacija možete se obratiti Udruzi, čiji su predstavnici pratili saborsku raspravu.

Download

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting