Javna rasprava o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2023. godinu - izmjene Zakona o zaštiti životinja

| More

Udruga Prijatelji životinja uključila se u savjetovanje s javnošću za Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2023. godinu, koje traje do 28. listopada 2022.

Prošle godine sudjelovali smo u savjetovanju s javnošću za Ažurirani prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu s obrascem prethodne procjene. Zatražili smo pokretanje izmjena Zakona o zaštiti životinja i iznijeli argumentirane zahtjeve za potpunu zabranu držanja pasa na lancu; potpunu zabranu držanja i nastupa životinja u cirkusima; zabranu držanja tigrova i drugih pripadnika reda zvijeri u zatočeništvu privatnih osoba; propisivanje tzv. Pozitivne liste životinja koje se mogu držati za kućne ljubimce; uvođenje obavezne kastracije pasa i mačaka (uz opravdane iznimke) i druge izmjene.

Navedeni prijedlozi rezultat su konkretnih problema koje smo uočili u praksi i koji se ne mogu riješiti postojećim zakonodavnim okvirom. Cilj je zakonskim izmjenama unaprijediti zaštitu životinja u Hrvatskoj. U tu svrhu izradili smo novu stranicu www.boljizakon.net na kojoj detaljno obrazlažemo svoje prijedloge.

Ministarstvo poljoprivrede odgovorilo je na naše prijedloge na javnoj raspravi: „S obzirom na sveobuhvatnost mjera i procjene učinka koje bi izmjene Zakona o zaštiti životinja imale na širu zajednicu, kao i implikacija na mogućnost trgovine te vremenskog okvira, nije moguće uvrstiti izmjenu Zakona o zaštiti životinja u Plan zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu. Međutim, bez obzira na navedeno u 2022. godini će se, kako je Ministarstvo poljoprivrede i planiralo, osnovati Povjerenstvo koje će započeti s radom, a u prvom redu s prikupljanjem dokumentacije i izradom analiza nastavno na dostavljene prijedloge za izmjenu Zakona o zaštiti životinja.”

Nakon sastanka s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković 12. 5. 2022., Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je: „Nastavno na dostavljene prijedloge Prijatelja životinja, ministrica je istaknula kako će se ove godine, kako je Ministarstvo poljoprivrede i planiralo, osnovati Povjerenstvo koje će započeti s radom na izmjenama Zakona o zaštiti životinja, a u prvom redu s prikupljanjem potrebne dokumentacije i izradom nužnih analiza, Dodala je i kako će kvaliteti rada Povjerenstva svakako koristiti planirano integriranje civilnog društva i stručne zajednice u sve rasprave. Cilj je da potencijalne izmjene postojećeg Zakona o zaštiti životinja u konačnici pridonesu boljoj zaštiti životinja i jačanju svijesti o važnosti brige odnosno dobrobiti životinja tijekom njihovog držanja i uzgoja, a koje se, između ostalog, odnose i na mogućnost zabrane držanja pasa na lancu.”

Nakon naših ponovljenih podsjetnika, krajem rujna 2022. dobili smo dopis iz Ministarstva poljoprivrede s pozivom da predložimo po jednog člana Povjerenstva i njegovu zamjenu za člana povjerenstva za prikupljanje dokumentacije, izrade analiza i prijedloga za izmjenu Zakona o zaštiti životinja. Očekivali smo da će Povjerenstvo uskoro započeti s radom i da će se 2023. donijeti novi Zakon o zaštiti životinja. No na savjetovanju s javnošću za Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2023. godinu ne navodi se da će se sljedeće godine mijenjati i Zakon o zaštiti životinja.

Kako smo u inicijativu za izmjene Zakona o zaštiti životinja krenuli potaknuti nužnošću potpune zabrane držanja pasa na lancu i, s drugim udrugama iz Mreže za zaštitu životinja, 2021. godine pokrenuli nacionalnu kampanju „Za Hrvatsku bez pasa na lancu” i peticiju koja se može potpisati na www.zabranimolanac.net, svako odlaganje donošenja novog Zakona znači produljenje patnje za pse i druge životinje. Mnogi od njih zato nikada neće dočekati zakonsku zabranu držanja pasa na lancu, već će skončati svoje živote zavezani za lanac. Što skorije zakonske izmjene i njihova dosljedna primjena trebali bi pomoći i ostalim životinjama koje svakodnevno pate zbog iskorištavanja za razne druge primitivne svrhe.

Stoga apeliramo na Ministarstvo poljoprivrede da žurno pokrene izmjene Zakona o zaštiti životinja i da Planom zakonodavnih aktivnosti predvidi donošenje novoga Zakona najkasnije u prvom tromjesečju 2024. godine.

Odgovor Ministarstva poljoprivrede:

S obzirom da su za 2023. godinu u pripremi izmjene zakonodavstva iz područja dobrobiti životinja na razini Europske unije, tijekom iste godine u Ministarstvu poljoprivrede s radom će započeti Povjerenstvo za prikupljanje dokumentacije, izrade analiza i prijedloga za izmjenu Zakona o zaštiti životinja, koje će prikupljati od svih zainteresiranih dionika prijedloge za izmjene važećeg Zakona o zaštiti životinja. Nakon izvršene dubinske analize svih prijedloga na kojima će se raditi tijekom 2023. godine, pristupit će se izradi novog Zakona usuglašenog i sa izmjenama zakonodavstva iz područja dobrobiti životinja donesenih na razini Europske unije i sa prijedlozima koji se ocijene kao neophodni za rješavanje određenih nacionalnih aktivnosti u području dobrobiti životinja.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting