Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji - Prijedlozi udruge Prijatelji životinja

| More

U listopadu 2021. ostavili smo komentare na e-savjetovanju o Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji.

Uzgoj u stambenim prostorima

Članak 6. Pravilnika regulira uvjete za uzgoj kućnih ljubimaca u stambenom prostoru.

Predlažemo da se u ovaj članak vrati stavak 2. postojećeg Pravilnika koji glasi:

„U slučaju uzgoja kućnih ljubimaca s više od jedne ženke u stambenoj zgradi, potrebno je osigurati i suglasnost suvlasnika stanova u stambenoj zgradi.”

Obrazloženje:

S obzirom na to da se uzgojem u zgradi obavlja djelatnost koja može smetati nekim stanarima (npr. lavež pasa), mora postojati suglasnost stanara ako se u uzgoju koristi više od jedne ženke.

Odgovor Ministarstva: Nije prihvaćen

Nacrtom Pravilnika propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati uzgoji kućnih ljubimaca sukladno Zakonu o zaštiti životinja kako bi se zaštitila njihova dobrobit te isti ne derogira odredbe drugih propisa i akata u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Odredbe koje navodite propisuju se od strane jedinica lokalne samouprave koje svojim aktima propisuju gdje i kako se mogu obavljati određene djelatnosti te način i uvjete držanja kućnih ljubimaca. Vezano za uzgoj kućnih ljubimaca u stambenim zgradama, isto se osim spomenutim aktima jedinica lokalne samouprave, dodatno uređuje i kućnim redom pojedine stambene zgrade.

Lavež pasa kojeg navodite u svojem komentaru ne može se vezati isključivo za uzgoje, već općenito na držanje kućnih ljubimaca što je upravo uređeno prethodno spomenutim aktima.

Uzgoj samo onih vrsta za koje se može osigurati veterinarska skrb

Predlažemo da se u članak 7. Pravilnika (Posebni zahtjevi za uzgoj pojedinih vrsta kućnih ljubimaca) doda stavak 3. i da glasi:

„Dopušten je uzgoj samo onih vrsta kućnih ljubimaca za koje se može osigurati veterinarska skrb adekvatna toj životinjskoj vrsti.”

Obrazloženje:

Članak 4. ovoga Pravilnika propisuje da uzgajivač mora, po potrebi, osigurati veterinarsku skrb za životinju pa je pitanje kako će to osigurati ako nema dostupnog veterinara koji zna prepoznati i liječiti bolesti specifičnih vrsta životinja.

Svjesni smo da postoji velik problem u Hrvatskoj s poznavanjem određenih životinjskih vrsta koje se drže kao kućni ljubimci. Većina veterinara liječi pse i mačke dok o drugim vrstama ima malo znanja i nerijetko se događa da se za slučajeve bolesti npr. ptica ili gmazova, pa čak i glodavaca, traži pomoć pojedinih veterinara na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, koji su specijalizirali bolesti tih vrsta, ili čak veterinara iz inozemstva kako bi se životinji mogla postaviti adekvatna dijagnoza i pristupiti njezinu liječenju. U takvim situacijama zdravlje i život životinja ozbiljno su ugroženi zbog nedovoljnog poznavanja vrste ili dugog čekanja na pomoć stručnjaka, ponekad i izvan Hrvatske. Zato smatramo da svaki uzgajivač mora imati osiguranog veterinara koji posjeduje stručno znanje o liječenju specifičnih bolesti i mogućih zoonoza određenih životinjskih vrsta. Ako za određenu vrstu ne postoji dovoljan broj stručnjaka veterinarske struke koji su educirani i osposobljeni za pružanje veterinarske skrbi, tada se ta vrsta niti ne bi trebala uzgajati za prodaju i držanje za kućnog ljubimca.

Odgovor Ministarstva: Nije prihvaćen

Mišljenja smo da je u Hrvatskoj moguće osigurati potrebnu veterinarska skrb za vrste kućnih ljubimaca koje se koriste u uzgoju.

Označavanje životinja prije prodaje

U članku 9. (Prodaja) Pravilnika stavak 3. glasi:

„Psi moraju biti označeni u skladu s odredbama o označavanju i registraciji pasa u propisanom roku, a najkasnije, prije napuštanja uzgoja u svrhu promjene vlasništva.”

Predlažemo da se u nastavku doda odredba:

„Ostale vrste moraju prije prodaje biti označene mikročipom, ako je to primjenjivo, ili na druge načine.”

Obrazloženje:

Predlažemo da se Pravilnikom obavezno odredi označavanje životinja prije prodaje kako bi postojala sljedivost za svaku životinju.

Odgovor Ministarstva: Nije prihvaćen

Nacrtom Pravilnika propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati uzgoji kućnih ljubimaca sukladno Zakonu o zaštiti životinja kako bi se zaštitila njihova dobrobit te se njime ne uređuje područje označavanja, identifikacije i registracije životinja koje je uređeno propisima iz područja zdravlja životinja.

Obaveza slanja podataka nadležnom tijelu

Članak 10. (Osposobljavanje) stavak 6. Pravilnika glasi:

„Pravne ili fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka podatke o provedenom osposobljavanju te izdanim potvrdama moraju dostavljati nadležnom tijelu na zahtjev te ako je uspostavljen odgovarajući informacijski sustav, unositi podatke u bazu podataka.”

Predlažemo da ova odredba glasi:

„Pravne ili fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka podatke o provedenom osposobljavanju te izdanim potvrdama moraju dostavljati nadležnom tijelu jednom godišnje do kraja siječnja tekuće godine ili na zahtjev te ako je uspostavljen odgovarajući informacijski sustav, unositi podatke u bazu podataka.”

Obrazloženje:

Predlažemo da se u stavak 6. vrati formulacija kakva je u aktualnom Pravilniku. Važno je da uzgajivači sami šalju navedene podatke nadležnom tijelu, a ne samo na zahtjev, kao što se i drugim ministarstvima šalju godišnji izvještaji o poslovanju.

Odgovor Ministarstva: Nije prihvaćen

Nije potrebno propisivati dodatnu obvezu pravnim I fizičkim osobama koje provode osposobljavanje, budući se takve informacije mogu dobiti na u svakom trenutku na zahtjev, odnosno iz informacijskog sustava.

Evidencije

Predlažemo sljedeće dopune u članku 11. (Evidencije):

„(1) Uzgajivači moraju voditi evidenciju o:

… b) životinjama koja sadrži najmanje pojedinačne identifikacijske oznake kada je to primjenjivo te u svim ostalim slučajevima pojedinačni opis životinje i njezina fotografija

Obrazloženje:

Predlažemo da ostane fotografija, kako je propisano i u aktualnom Pravilniku.

Odgovor Ministarstva: Nije prihvaćen

Mišljenja smo da evidencija navedena u nacrtu Pravilnika omogućuje dovoljnu razinu provjere i potrebne podatke za provedbu nadzora.
Ujedno, fotografija određenih vrsta kućnih ljubimaca iste boje, primjerice pitomih vretica, papigica tigrica ili kanarinaca ne doprinosi utvrđivanju identiteta pojedine životinje.

Uzgoj pasa u stambenim prostorima

Predlažemo da se u DODATAK I. (UZGOJ PASA), u dio II. (UZGOJ U STAMBENIM PROSTORIMA) doda točka 4. i da glasi:

„U stambenom prostoru u zgradama s više vlasnika nije moguće držati ni u jednom trenutku više od 20 pasa uključujući odrasle pse i štence.”

Obrazloženje:

Važno je ovim Pravilnikom spriječiti da netko može u stanu od npr. 50 kvadrata imati u uzgoju 10 životinja, što smatramo neprimjerenim, naročito zato što Zakon propisuje da posjednik koji drži više od devet pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci u svrhu udomljavanja mora udovoljiti uvjetima kao za sklonište. Bez obzira na to što se radi o štencima, smatramo neprimjerenim da se dopušta veliki broj pasa u stambenom prostoru. Ne mislimo da je problem da netko u prosječnoj kvadraturi stana ima jednu kuju za rasplod, ali više od toga vjerujemo da i savjesni uzgajivači smatraju da je neprikladno jer npr. tri uzgojne kuje sa štencima mogu značiti više od 20 uzgojnih pasa. Smatramo da treba pažljivo propisati uvjete i za vanjske prostore kako netko ne bi mogao u svojem dvorištu, okružen drugim dvorištima, držati prevelik broj pasa u uzgoju. Jako je važno odrediti uvjete držanja pasa za uzgoj u stanu jer to nema tko kontrolirati, osim tek na temelju prijave.

Smatramo da je stoga određivanje korisne podne površine po psu ili po leglu osnova koja se može mjeriti i koja je konkretna mjera. Ako smo ju odredili za uzgoj u vanjskim objektima namijenjenima uzgoju (veličina nastambe + veličina ispusta), onda nema razloga da ju ne odredimo za uzgoj u stambenim prostorima bez obzira na to što određivanje korisne podne površine ne znači da se ne trebaju gledati i ostali uvjeti držanja. Važno je zapitati se koliki je normalan i prihvatljiv broj pasa u jednom stanu da bi se mogla osigurati njihova dobrobit. Koliko legla bi, primjerice, mogao imati uzgajivač koji živi u neboderu na sedmom katu, pa čak i ako ima stan od 70 ili 100 kvadrata? Realno, može imati i deset rasplodnih kuja, ali je li u redu to dopustiti Pravilnikom, a s druge strane za držanje u objektima odredili smo najmanju površinu po psu koju trebaju osigurati? Prostor je prostor, bio on vanjski ili unutarnji. Inspekcija nije svemoguća i jasno je da treba provjeriti sve uvjete, ali jedino jasno mjerljivo je upravo korisna podna površina. Pokušajmo se sami staviti u poziciju da trebamo izvršiti nadzor u stanu u kojemu je 50 pasa - očito je da je dobrobit tu narušena, ali sada to treba i dokazati jer ako ne napravimo ograničenje, dajemo težak posao inspektoru da nađe nedostatke. Naravno da korisna podna površina ne znači automatski da je dobrobit osigurana niti da uzgajivač treba zadovoljiti samo korisnu podnu površinu, ali je to dodatni konkretan element koji je mjerljiv i dokaziv.

Stoga predlažemo da se odredi kvadratura koju je potrebno osigurati za kuju sa štencima, ali isto tako uz to bi bilo dobro ograničiti broj legla po stanu ovisno ili neovisno o kvadraturi. Važno je naglasiti da se ovaj Pravilnik ne piše za dobre uzgajivače kojima ne bi palo na pamet ugroziti dobrobit životinja, već upravo za one koji neće prezati iskoristiti svaku rupu u Pravilniku. Možda zamišljamo idiličnu sliku kuje sa štencima na kauču s uzgajivačem, no taj uzgoj može izgledati (a nerijetko tako i izgleda) na način da vidimo u stanu hrpu kaveza iz kojih ni kuja ni štenci neće izlaziti, osim u šetnju da obave nuždu. Pravilnik treba regulirati takve situacije i jasno propisati što znači uzgoj pasa u stanu, što se smije i na koji način i što se ne smije te, što je najvažnije, koliko pasa i na kojoj kvadraturi se tako smije uzgajati.

Ponovno podsjećamo da smo ograničili držanje pasa za udomljavanje na način da ih kod privremenih udomitelja u stambenom prostoru ne može biti više od devet, bez obzira na kvadraturu, kako bi se osigurala njihova dobrobit, iako se radi o spašavanju životinja i pomaganju lokalnim zajednicama. To ne znači da ih se može imati devet jer se trebaju zadovoljiti i drugi uvjeti, ali smo odredili da ih se, bez obzira na uvjete, ne može imati više od devet, odnosno da za više od devet trebaju imati uvjete kao za vanjsko držanje. Stoga je važno pronaći rješenje i osigurati dobrobit životinja u stambenim objektima i pomoći inspektorima da djeluju na terenu.

Odgovor Ministarstva: Nije prihvaćen

Mišljenja smo da odredbe nacrta Pravilnika jasno propisuju minimalne uvjete za uzgoj kućnih ljubimaca. Odredbe koje bi ograničavale broj kućnih ljubimaca u stanovima u nadležnosti su jedinica lokalne samouprave i predstavnika stanara u stambenim zgradama te ih ovaj nacrt Pravilnika ne derogira.

Rasplod pasa

Predlažemo da se u DODATAK I. (UZGOJ PASA), u dio III. (RASPLOD) dodaju sljedeće točke:

- „Zabranjen je rasplod pasa s genetskim bolestima, a to se treba osigurati provedbom odgovarajućih testova.”

Obrazloženje:

Smatramo da se treba uvesti i obaveza testiranja pasa na genetske bolesti jer se ne radi o nadstandardu, već o osnovnim uvjetima uzgoja koje je potrebno zadovoljiti.

- Dodati u točku 5.:

„Zabranjeno je parenje pasa koji nisu klinički zdravi, koji su u krvnom srodstvu, kod kojih su utvrđeni zdravstveni problemi nasljednog karaktera te na kojima nisu provedene mjere određene propisom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti.”

Obrazloženje:

Štetno je za životinje parenje u krvnom srodstvu i to bi trebalo biti potpuno zabranjeno.


Predlažemo da se točka 6. dopuni i da glasi:

„Štenci se ne smiju trajno odvojiti od majke prije navršenih osam tjedana, kada moraju biti očišćeni od unutarnjih i vanjskih parazita te najmanje jednom cijepljeni protiv najčešćih zaraznih bolesti, što treba potvrditi veterinarskom iskaznicom ovjerenom od veterinara.”

Odgovor Ministarstva: Nije prihvaćen

Nacrtom Pravilnika ne propisuju se genetski testovi kako bi se prije korištenja u uzgoju utvrdilo postojanje gena za određene nasljedne bolesti upravo iz razloga što su genetske bolesti pasminski uvjetovane, a uzgoj nije ograničen isključivo na čistokrvne pse. Slijedom toga, a kako bi se spriječilo eventualno korištenje pasa u uzgoju s manifestnim zdravstvenim problemima nasljednog karaktera, u nacrt Pravilnika dodana je odredba zabrane parenja pasa kod kojih su utvrđeni zdravstveni problemi nasljednog karaktera.

Vezano na cijepljenje protiv određenih zaraznih bolesti i tretiranje protiv nametnika, pojašnjavamo da se nacrtom Pravilnika propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati uzgoji kućnih ljubimaca sukladno Zakonu o zaštiti životinja kako bi se zaštitila njihova dobrobit te se njime ne uređuje područje zdravlja životinja koje je uređeno propisima iz područja zdravlja životinja.

Rasplod mačaka

Predlažemo da se u DODATAK II. (UZGOJ MAČAKA), u dio III. (RASPLOD) dodaju sljedeće točke:

- „Mačka koja ulazi uzgoj mora biti zdrava bez vanjskih i unutarnjih parazita, cijepljena protiv panleukopenije, rinotraheitisa, calici virusa (PRC). Preporučeno je testiranje na mačju leukemiju (FeLV), na virus koji smanjuje imunološku otpornost (FIV) te na infekcijski peritonitis (FIP).”

- „Mačići do starosti od 12 tjedana moraju biti očišćeni protiv unutarnjih i vanjskih parazita te najmanje jednom cijepljeni protiv najčešćih zaraznih bolesti, što se treba potvrditi veterinarskom iskaznicom ovjerenom od veterinara.”

Obrazloženje:

Predlažemo jer je usmjereno na očuvanje zdravlja i dobrobiti mačaka.

Odgovor Ministarstva: Nije prihvaćen

Vezano na cijepljenje protiv određenih zaraznih bolesti i tretiraje protiv nametnika, pojašnjavamo da se nacrtom Pravilnika propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati uzgoji kućnih ljubimaca sukladno Zakonu o zaštiti životinja kako bi se zaštitila njihova dobrobit te se njime ne uređuje područje zdravlja životinja koje je uređeno propisima iz područja zdravlja životinja.

Rasplod pitomih vretica

Predlažemo sljedeće izmjene U DODATKU IIi. (UZGOJ PITOMIH VRETICA), u dijelu II. (RASPLOD):

- „6. Pitome vretice do starosti od 8 tjedana moraju se držati s majkom, odvojeno od ostalih pitomih vretica, a tada moraju primiti prvu injekciju protiv štenećaka jer im tada prestaje imunitet stečen od cijepljene majke.”

- „Zbog kratkoće probavnog ciklusa od 4 sata, pitome vretice moraju imati pristup hrani 24 sata dnevno.”

Obrazloženje:

Naši prijedlozi izmjena i dopuna temeljeni su informacijama Udruge Tvorum o adekvatnim uvjetima držanja i uzgoja pitomih vretica. Udruga Tvorum ima veliko iskustvo u posredovanju pri udomljavanju neželjenih ili napuštenih tvorova te podizanju razine osviještenosti o potrebama tvorova kao kućnih ljubimaca i veterinarskih pacijenata. Stoga je iznimno vrijedan i njihov rad na davanju prijedloga i inicijativa nadležnim tijelima u zakonodavnim pitanjima vezanima uz tvorove. To su osnovni standardi koje bi trebalo propisati za sve uzgajivače pitomih vretica.

Odgovor Ministarstva: Nije prihvaćen

Vezano na cijepljenje protiv određenih zaraznih bolesti i tretiraje protiv nametnika, pojašnjavamo da se nacrtom Pravilnika propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati uzgoji kućnih ljubimaca sukladno Zakonu o zaštiti životinja kako bi se zaštitila njihova dobrobit te se njime ne uređuje područje zdravlja životinja koje je uređeno propisima iz područja zdravlja životinja.

Važna napomena:

Naša udruga redovito sudjeluje u javnim raspravama o donošenju ili izmjenama i dopunama propisa koji se tiču postupanja prema životinjama. Svojim prijedlozima nastojimo utjecati na smanjenje okrutnih praksi i povećati mogućnost zaštite dobrobiti životinja koje se iskorištavaju u različite svrhe.

Potpuno se protivimo uzgoju pasa, mačaka i drugih vrsta! Psi i ostale životinje koje se iskorištavaju za uzgoj ne postoje kako bi ispunjavale naše želje i prohtjeve niti od njih smijemo stvarati primjerke koje ćemo naručivati „po mjeri”. Naši estetski zahtjevi prema drugim životinjama neprirodni su, neopravdani, okrutni i etički neprihvatljivi.

Stoga pozivamo one koji su kupili „čistokrvne” pse da sljedećega psa, koji će biti dio njihove obitelji, umjesto kupnje udome, neovisno o pasmini. Ako imate vremena, novca i strpljenja brinuti se na pravi način i doživotno o nekoj životinji, udomite psa ili mačku. Razmislite i o udomljavanju dva ljubimca, tako da si mogu praviti društvo dok vas nema doma. I u svakom slučaju ih kastrirajte.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting