Zapisnik XXIX.

| More

Zapisnik s 29. sastanka Mreže za zaštitu životinja

Datum: 14. prosinca 2021. u 18 sati
Mjesto: online, putem aplikacije ZOOM

DNEVNI RED

  1. Prijave zlostavljanja životinja i neadekvatnih držanja životinja
  2. Analiza provedbe Zakona o zaštiti životinja 2020. godine
  3. Postignuća u 2021. godini
  4. Plan rada za 2022. godinu
  5. članarina
  6. razno

Prisutni:

Zapisnik sastanka:

Luka Oman iz Prijatelja životinja je pozdravio sve prisutne te je predao riječ Aleksandri Hampamer iz ZEU Prijatelji životinja i prirode kako bi prenijela svoja iskustva provođenja označavanja i kastracije pasa iz romskih naselja.

Aleksandra se osvrnula na prvi dio projekta koji je provođen 2018. godine te kako je veterinarska inspekcija utvrdila da je sve u redu iako nisu svi psi bili obrađeni tako da ih je prilikom nastavka projekta dočekao veliki broj pasa. Nastavkom projekta koji je trenutno u tijeku je za sada obrađeno romsko naselje Kuršanec u kojem su zatekli i zbrinuli duplo više pasa nego što je bila procjena. Naglasila je kako su komunalni redari bili neadekvatna pomoć jer su prilikom prvih ulazaka u naselje odlazili nakon 20ak minuta te nisu bili educirani i nisu se snalazili u situaciji u kojoj su se našli. Indolentnost veterinarske inspekcije je ostao veliki problem. Kao ni 2018. tako ni sada nisu pokazali angažiranost kakva se od njih očekuje s obzirom da su nositelji Projekta zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede. Ovaj puta se nisu niti pojavljivali u naselju. S obzirom da je veterinarska inspekcija nadležna i jedina može na licu mjesta izdati rješenja kako bi se provela Naredba Ministarstva, bez njihovog sudjelovanja se svodilo na nagovaranje i pregovaranje sa skrbnicima kako bi dali pse da ih se kastrira ili da ih se odreknu kako bi se zbrinuli u skloništu što je i emocionalno i psihološki i fizički iscrpljujuće. Poražavajuće je da se takav važan i ozbiljan državni projekt radi bez konkretnog i velikog angažmana veterinarske inspekcije.

Luka je podsjetio da je bio na sastanku s glavnim državnim inspektorom g. Mikulićem koji je obećao pomoć u realizaciji nastavka projekta u romskim naseljima odnosno da će poslati veterinarske inspektore iz Zagreba i drugih krajeva Hrvatske kako bi se uspostavila kontrola u svim romskim naseljima Međimurske županije te da će se takva kontrola održati i nakon završetka projekta.

Nakon toga se spontano prešlo na drugu točku dnevnog reda jer se jedna od članica obratila s molbom za savjet što učiniti u konkretnoj situaciji kada ih građani zovu za pomoć u zbrinjavanju napuštenih i ozlijeđenih životinja, a lokalna zajednica ne reagira iako je to dužna prema Zakonu o zaštiti životinja.

1. Prijave zlostavljanja životinja I neadekvatnih držanja životinja

Luka je istaknuo važnost prijavljivanja svih zbrinutih napuštenih životinja te naglasio kako je iznimno važno da se svaka napuštena životinja prijavi i evidentira bez obzira gdje je nađena i kod koga je zbrinuta vezano za primjer koji je navela Mandica Tomašević iz Mandičine udruge gdje je kontaktiraju da je mačka stradala i leži ozlijeđena, a lokalna zajednica nema organiziranu pomoć ranjenim životinjama, a što je po Zakonu dužna.

Ivana Lunka iz Prijatelja životinja je istaknula da se treba apsolutno sve evidentirati i prijaviti komunalnom redarstvu jer po Zakonu jedinice lokalne samouprave moraju zbrinuti i snositi trošak zbrinjavanja i liječenja ranjene životinje. Svaki pojedinac ili udruga koja zbrine ranjenu životinju mora prijaviti pronalazak životinje i točnu lokaciju te ukoliko nitko ne dođe zbrinuti životinju i oni je zbrinu, trebaju imati dokaze da su kontaktirali i obavijestili komunalno redarstvo ili nadležno sklonište koji nisu reagirali. Ukoliko im jedinica lokalne samouprave ne želi refundirati uložena sredstva za zbrinjavanje koje su prijavili daljnja pravna mjera je prijava jedinice lokalne samouprave veterinarskoj inspekciji.

Aleksandra je naglasila kako bi svaka udruga trebala registrirati sklonište, kako udruge koji zbrinjavaju pse isto tako i udruge koje zbrinjavanju mačke. To olakšava i lokalnim jedinicama jedinica financiranje zbrinjavanja životinja jer skloništa zbrinjavaju životinje po unaprijed utvrđenim protokolima i vode evidenciju. Sklonište dobrote koje je pri kraju procesa registracije skloništa za mačke može biti primjer i pomoć udrugama koje zbrinjavaju mačke da registriraju svoje sklonište.

Luka je naglasio kako mačke moraju biti zbrinute isto kao i psi te kako se upravo zbog toga Prijatelji životinja u ime Mreže za zaštitu životinja bore za obavezno označavanja mačaka. Ministarstvo poljoprivrede za sada ne prihvaća prijedlog, ali je jedan mali korak ipak postignut jer mačke koje su označene će veterinari morati upisati u Lysacan što do sada nije bio slučaj. Istaknu je kakao pokušavaju dogovoriti da barem mačke u uzgoju moraju biti mikročipiranje za što ne bi trebalo biti prepreke. Svi prijedlozi vezani za Zakon o zdravlju životinja nalaze se na web stranicama Prijatelja životinja gdje su i upute gdje se i kako prijavljuje zanemarivanje životinja i držanje u neprimjerenim uvjetima (https://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=2652).

Naglašeno je da se udruge slobodno jave za savjete i dodatne informacije vezano za pomoć u prijavljivanju skloništa koje ne upisuju sve podatke u JIC te jedinica lokalne samouprave koje ne rade sve prema Zakonu.

2. Analiza provedbe Zakona o zaštiti životinja 2020. godine

Luka je naglasio kako je analiza pokazala poražavajuće podatke o provedbi Zakona, ali da se vidi pomak na bolje te da bi ti podaci bili puno gori da nije bilo neprestanog pritiska na lokalne zajednice i uloženog ogromnog truda u poticanju provedbe Zakona.

Članicama su dostupni linkovi na objavu za medije: https://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=4373 i prezentaciju analize: https://prijatelji-zivotinja.hr/data/file_15501.pdf te svaka članica može dobiti odgovore za područja i jedinice lokalne samouprave koje ih zanimaju te je najavio sljedeću točku dnevnog reda.

3. Postignuća u 2021. godini

Prezentirana su najvažnija postignuća u radu Mreže u 2021. godini te je Luka naglasio da su aktivnosti Mreže prvenstveno usmjerene na djelovanje na državnom nivou i zakonodavnim i upravnim tijelima.

4. Plan rada za 2022. godinu

Prije prezentacije glavnih točaka djelovanja Mreže u 2022. godini, Luka je istaknuo kako će jedna od najvažnijih točki biti pokretanje izmjene Zakona o zaštiti životinja te da je važan daljnji rad na poticanju provedbe Zakona u jedinicama lokanih samouprava nakon čega je prezentirao plan u cijelosti:

- Izmjena Zakona o zaštiti životinja s ciljem potpune zabrane držanja pasa na lancu i drugih traženih izmjena

- Izmjena Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji u pogledu područja primjene

- Prijedlog zakonskih izmjena u svrhu oporezivanja uzgoja i prodaje kućnih ljubimaca, naročito pasa

- Prijedlog izmjene Kaznenog zakona kako bi napuštanje životinja bilo kvalificirano kao kazneno djelo i da se povećaju kazne te dodaju kategorije poput dugotrajnog mučenja i zlostavljanja

- Podrška građanima i udrugama putem e-maila, telefona i osobno

- Savjeti za pisanje prijava, dopisi i reakcije za slučajeve zlostavljanja životinja

- Vršenje utjecaja na lokalne i državne institucije s ciljem bolje zaštite životinja

- Podrška lokalnim udrugama u osnivanju novih neprofitnih skloništa za životinje

- Dopisi medijima vezani za udomljavanje životinja umjesto kupnje

- Vođenje programa besplatnih i/ili povoljnijih kastracija te promocija kastracije

- Sastanci Mreže za zaštitu životinja

5. članarina

Luka je zahvalio svima koji su već uplatili članarinu za ovu godinu te je naglašeno kako je članarina obavezna, no iznos je dobrovoljan te se može uplata izvršiti u nekoliko navrata tokom godine. Sva uplaćena sredstva iskoristit će se za zajedničke projekte poput tiskanja letaka, plakata i slično prema dogovoru. Članice koje još nisu uplatile članarinu su zamoljene da to učine čim prije s obzirom da nam se bliži kraj godine na račun Mreže:

PRIJATELJI ŽIVOTINJA PODRAČUN MREŽA,

HR9524020061500072860

opis plaćanja: DONACIJA ZA RAD MREŽE (ime udruge)

Financiranje projekta od strane vanjskog donatora završava te je Luka napomenu kako je teško osigurati sredstva za plaću koordinatora projekta, ali s obzirom da je veliki trud uložen u projekt i da su vidljivi rezultati će Prijatelji životinja će pokušati naći način da osiguraju osobu koja će koordinirati projektom.

6. razno

Na samom kraju sastanka su udruge članice Mreže iznijele vijesti i problematiku vezano za svoj rad. Razmijenili su dobra iskustva i davali prijedloge rješenja za probleme pojedinih članica.

Rasprava je krenula i oko hranilišta za mačke i programa Uhvati – Kastriraj – Vrati te označavanju slobodnoživućih mačaka o čemu će biti pisano i u brošuri za lokalne zajednice posvećenoj kontroli razmnožavanja pasa i mačaka.

Spomenut je program Grada Zagreba vezan za hranilišta za mačke s obzirom da Zagreb osigurava lokacije, kućice te kastraciju mačaka te da bi bilo dobro da se program nadogradi i da Grad snosi i troškove liječenja te hrane za mačke i da se sve skupa prezentira javnosti s ciljem poticanja organiziranja više aktivnih hranilišta.

Predloženo je kako će se poslati i dopis jedinicama lokalnih samouprava vezano za registraciju hranilišta za mačke koji će uključivati i informacije o označavanju slobodnoživućih mačaka.

Sastanak je završio u 20:40 sati.

Zapisničarka: Koraljka Petrinović

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting