Dopis Ministarstva poljoprivrede od 13. lipnja 2018. jedinicama lokalne samouprave o provjeri mikročipa pasa do 30. lipnja 2018.

| More

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
10000 Zagreb, Planinska 2a

KLASA: 322-01/18-01/358
URBROJ: 525-10/0489-18-1
Zagreb, 13. lipnja 2018.

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
svima

Predmet: Kontrola provjere mikročipa pasa do 30. lipnja 2018. godine -Obveze jedinica lokalne samouprave i jedinica regionalne (područne) samouprave određene Zakonom o zaštiti životinja-

- informacija, dostavlja se

Poštovani,

Zakonom o zaštiti životinja (NN 102/2017) u članku 94. propisana je obveza jedinica lokalne samouprave provesti nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa, odnosno sve jedinice lokalne samouprave moraju do 30. lipnja 2018. godine provjeriti jesu li svi psi na njihovu području označeni mikročipom.

S ciljem smanjenja broja napuštenih životinja i omogućavanja lakše kontrole populacije napuštenih životinja ovim se Zakonom omogućuje jedinicama lokalne samouprave da putem komunalnih redara osiguraju nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca.
Psi koji nisu označeni mikročipom financijski su teret jedinica lokalne samouprave koje moraju izdvajati sredstva za njihovo zbrinjavanje.

U interesu je jedinica lokalne samouprave da što žurnijim ispunjenjem ove odredbe utvrde jesu li psi na području odnosne jedinice označeni mikročipom čime se izravno smanjuje broj napuštenih životinja, kao i troškovi njihova zbrinjavanja.

Neke jedinice lokalnih zajednica su akcije kontrole mikročipiranja najavile letcima, uz račune za komunalnu naknadu i putem upozorenja u lokalnim medijima, na što su građani pozitivno reagirali budući da trošak označavanja psa mikročipom iznosi 80 kuna, dok kazna za nemikročipiranje i do 6000 kuna. Pojedine jedinice lokalnih samouprava surađivale su s predstavnicima stanara, veterinarima, deratizacijskim i drugim službama kako bi im pomogli pri provođenju akcije u svrhu kontrole označavanja svih pasa mikročipom.

Također, jedinice lokalne samouprave mogu, sukladno članku 62., stavku 6. Zakona, kao mjeru rješavanja problema napuštenih pasa i mačaka, propisati i trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane daje podršku gradovima i općinama koji su već iskoristili sve mogućnosti koje im Zakon pruža kako bi ga lakše proveli i smanjili troškove koje trebaju izdvajati zbog neodgovornosti pojedinaca te potiče i ostale da primijene ove učinkovite zakonske mjere.

Odlukama o obaveznoj trajnoj sterilizaciji je moguće predvidjeti i opravdana izuzeća od trajne sterilizacije (npr. izuzeti su registrirani uzgoji pri nadležnom tijelu, stare i bolesne životinje – potvrda veterinara o zdravstvenom stanju i sl.), o čemu se može voditi evidencija pri nadležnom tijelu lokalne zajednice.

Člankom 70. obvezno je i osnivanje koordinacijskih radnih skupina u kojima će, između ostalih, sudjelovati i predstavnici lokalnih samouprava. Iako je rok za osnivanje koordinacijskih radnih skupina 31. prosinca 2018., u interesu je jedinica lokalne samouprave da ih regionalne samouprave osnuju čim prije i da počnu s radom.

U cilju provođenja Zakona o zaštiti životinja i promicanja odgovornog držanja kućnih ljubimaca, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede podržava jedinice lokalne samouprave i gradove u rješavanju problema napuštenih životinja.

S poštovanjem,

POMOĆNIK MINISTRA
Damir Tuđan, dr.vet.med.

Objavljeno: lipanj 2018.

Vezane teme

Download

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting