Tko je Gärtner?

| More

Cirkus Gärtner je zbog loših uvjeta držanja životinja bio nepoželjan u Austriji i Njemačkoj i prije zakonske zabrane nastupa svih cirkusa koji uključuju točke s divljim životinjama, 1. siječnja 2005. u Austriji. Gospodin Gärtner stariji bio je poznat kao najžešći i najbrutalniji trener slonova u Europi, koji je tvrdio da 'slonu treba iskopati desno oko, jer tako ga možeš lakše udariti s te strane'. Također, jednoga člana obitelji je ubio slon.

Brutalnosti prema životinjama i njihovo neadekvatno tretiranje u ovoj austrijskoj cirkuskoj družini, koja se od ove godine registrirala kao hrvatski cirkus, u više su navrata punili novinske stupce.

Gärtner je bio upleten u aferu brijunskih slonova 2000. godine. Tada je Anton Gärtner, koji se predstavio kao autoprijevoznik-trgovac slonovima, mučio i maltretirao slonove Sonyja i Lanku, koje je 'kupio' od nacionalnog parka Brijuni te je odbio postupiti po zakonu usprkos naređenju veterinarske inspekcije. On je tada jednog slona držao vezanoga lancima u prikolici kamiona, a slon nije mogao niti ležati niti sjediti te nije dobivao hranu niti vodu. Slonica, koja je odvojena od slona, pokušavala je samoozljeđivanje udaranjem glavom o željezne stupove i odbijanjem hrane. Novinari i predstavnici asocijacije Osječki Zeleni, udruga Život, Savez Austrijanaca i Nijemaca RH iz Osijeka, Udruga Capica iz Rijeke i Lunjo i Maza iz Lovrana te Komitet za ljudska prava iz Poreča pokrenuli su akciju za spas slonova, što im je u konačnici uspjelo. Kada su 8. kolovoza 2000. posjetili slonove ostali su šokirani: 'U dva odvojena boksa smješteni su Lanka i Sony, u polumračnom i vlažnom prostoru, na golom betonu, bez hrane i vode. Na naše traženje da ih se odmah otvori i pusti, rečeno nam je da su opasni i agresivni. Neistina! Izmučeni slonovi mirno su okretali glave prema nama, a kada je Sony okrenuo desnu stranu svi su ostali šokirani! Desno uho ima ranu od oko 60 cm, iznad i oko desnog oka rana je i podljev krvi oko 20 cm. Na više mjesta po glavi tragovi su udaraca, posebno dva velika na čelu. Rana na desnoj nozi... krvave oči bolnog pogleda...'; 'Uspjeli smo dobiti kopije kupoprodajnih ugovora za slonove, različitih odluka s različitim svotama novca i godinama starosti slonova. Sve sami falsifikati. Pretučeni, maltretirani tijekom cijelog srpnja, izranjavani mužjak Sony bio je već utovaren u kamion trgovca Antona Gärtner, čije namjere sa slonovima nikada nisu do kraja razjašnjene - od varijante odvoza u klaonicu, do cirkuskog šatora.'. Prekršajni sud u Puli kaznio je Antona Gärtnera novčanom kaznom od 19 000 kuna zbog zlostavljanja slona i nepridržavanja hrvatskih zakona o zaštiti životinja.

Uprava za zaštitu prirode Đakovo obavila je 17. srpnja 2004. inspekciju u cirkusu Gärtner. U rješenju, koje je potpisao viši inspektor zaštite prirode mr. sc. Željko Vuković, utvrđeno je kako cirkus, kao pravna osoba u vlasništvu Franje Gärtnera, posjeduje 37 životinja deset divljih strogo zaštićenih vrsta: dva ara papagaja (Ara ararauna), dva azijska slona (Elephas maximus), tri noja (Struthio camelus), jednog makaki majmuna (Macaca mulatta), šest ljama (Lama guanicoe), pet indijskih pitona (Pytono molorus), dva nilska krokodila (Crocodylus niloticus), jednog aligatora (Alligator ssp.), pet čančara (Testudo hermanni) i deset afričkih ostrugastih kornjača (Geochelone sulcata). Prema Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), utvrđeno je da cirkus Gärtner za navedene životinje (izuzev afričkih kornjača i čančara) posjeduje samo izvozna dopuštenja, izdana od strane nadležnog tijela Republike Bugarske u svrhu exporta, koja u vrijeme inspekcijskog nazora nisu više vrijedila. Nadzorom je utvrđeno kako cirkus posjeduje i dvije zaštićene svojte kornjača, čančaru i afričku ostrugastu kornjaču, za koje ne posjeduje nikakvu potrebnu dokumentaciju. Obje životinje se nalaze na CITES dodatku II. Kako su prekršajni sudovi prema tada važećem Zakonu o zaštiti prirode bili nenadležni za vođenje postupaka procesuiranih zbog kršenja pozitivnih odredbi spomenutog Zakona, ova Inspekcija nije bila u mogućnosti podnijeti prekršajnu prijavu za opisane prekršaje. No, Gärtneru je izdano Rješenje kojim mu je naloženo da o držanju navedenih zaštićenih vrsta životinja izvijesti nadležno Ministarstvo te da ishodi dopuštenje za držanje divljih vrsta životinja u svrhu prikazivanja javnosti, odnosno trgovine.

Nadalje, tijekom inspekcijskog nadzora držanja životinja od strane ovog cirkusa, utvrđeno je i da je isti nekoliko životinja dobio od osječkog ZOO-vrta, tijekom boravka u Osijeku početkom srpnja 2004. (jednu ljamu – Lama guanicoe, jedno škotsko govedo, jednu stepsku zebru – Equus burchelli i dvije eland antilope - Taurotragus oryx). Gärtner tijekom nadzora nije spominjao da li je cirkus i ZOO-vrtu ustupio neke vrste životinja u zamjenu za naprijed navedene. Međutim, naknadnim inspekcijskim nadzorom u osječkom ZOO-vrtu, utvrđeno je kako je cirkus u zamjenu za navedene životinje, osječkom ZOO-vrtu 10. srpnja 2004. darovao tri zmije (dvije boe konstriktor – Boa constrictor i jednog burmanskog albino pitona - Python molorus bivittatus).

Udruga Prijatelji životinja je u više gradova organizirala mirne, policiji prijavljene prosvjede, strogo pazeći da budu bez provokacija, upravo zbog već otprije poznate agresivnosti Gärtnera. No, bez obzira na oprez, Gärtner je pokazao svu svoju primitivnost i agresivnost. Na svakom prosvjedu nizale su se verbalne uvrede i prijetnje, kao npr. prijetnje bokserom, hitnom pomoći, izbijanjem zuba i sl. No, nisu se zaustavili na vrijeđanju i prijetnjama, već su u Križevcima aktiviste gađali kamenjem, na što je reagirala policija, a za vrijeme prosvjeda Udruge u Dugom Selu, djelatnik cirkusa fizički je napao jednu aktivisticu zbog čega je dobio policijsku prijavu. Djelatnik cirkusa tom se prilikom sukobio i s djelatnikom Gradske uprave te i nakon napada nastavio vrijeđati izjavivši, između ostaloga, kako 'i žene treba tući kada ne slušaju'. Isto se ponovilo za vrijeme gostovanja u siječnju 2005. u Umagu, kada su djelatnici cirkusa Gärtner aktivistima UPS!-a (Umaški pokret za slobodu) koji su prosvjedovali oteli kameru kojom su snimali akciju, što se pred sudom smatra otuđivanjem dokaza. Kameru su na zahtjev policije vratili, no odbili su vratiti kazetu koja je bila u kameri. Osim što su prijetili prosvjednicima kako će im oštetiti automobil, tom prilikom jedan djelatnik cirkusa fizički je napao jednog od prisutnih aktivista udarcem glave u nos, od čega je napadnuti dobio trajno oštećenje zuba i natečeni nos. Treba naglasiti da se cirkus Gärtner spominje i u slučaju ubojstva Branka Bijelića (Novi list, 23.9.2004.). Za vrijeme gostovanja cirkusa Gärtner u Zadru, osim verbalnih uvreda, zaposlenici cirkusa kamenjem su 6. svibnja 2005. napali jednog prosvjednika i prijetili mu smrću - da će mu 'zavrnuti vrat' (Večernji list, 8.5.2005.). Osim toga, predstavnici cirkusa su u više navrata telefonski nazivali udrugu Prijatelji životinja u Zagrebu te ih vrijeđali i prijetili im. Aktivisti Prijatelja životinja su za vrijeme prosvjeda u Velikoj Gorici u studenom 2004. uočili kako su životinje poput deva i zebri, prirodno naviknute na toplo podneblje, smještene na goloj zemlji, a bivol je, izluđen zatočeništvom i 'cirkuskim' životom, neprekidno ponavljao iste pokrete, pokazujući ponašanje tipično za životinje izmučene dugotrajnim zatočeništvom.

Za vrijeme gostovanja cirkusa Gärtner u Buzetu, u rijeci Mirni pronađen je mrtav mrežasti piton, za kojega se sumnja da je iz cirkusa, s obzirom da nije poznato da netko tamo imao pitona, a indikativno je i da je nestao upravo u vrijeme gostovanja cirkusa u gradu (Glas Istre, 25.1.2005.; Glas Istre, 28.1.2005.). Također, ima saznanja da je za boravka cirkusa Gärtner u Buzetu pobjegao i krokodil, kojega su istoga dana uspjeli uloviti (Novi List, 25.1.2005.).

Cirkus Gärtner nije dobio prostor za postavljanje šatora i izvođenje predstave u Vrsaru, jer su ih Vrsarani odbili zbog neprimjerenog odnosa prema životinjama te maltretiranja slonova s Brijuna (Glas Istre, 26.1.2005.). Gärtner je već prilikom gostovanja u Dugom Selu od veterinarske inspekcije dobio prijavu zbog kršenja Zakona o veterinarstvu, a veterinarska inspekcija zabranila je i u Poreču nastupanje pet životinja, za koje cirkus nije posjedovao liječničke svjedodžbe (Glas Istre, 27.1.2005). Prema članku 24. Zakona o dobrobiti životinja cirkuske priredbe sa životinjama mogu se održavati na temelju rješenja o dozvoli održavanja priredaba kojeg donosi nadležni veterinarski ured županije na temelju zahtjeva i priložene dokumentacije o podrijetlu i zdravstvenom stanju životinja. Cirkuske priredbe sa životinjama mogu se održavati najranije sedam dana od dana donošenja spomenutog rješenja.

Usprkos tome što na otoku Viru nema tekuće vode, odnosno vodovoda, cirkus Gärtner se nije ustručavao u kolovozu 2005. gostovati na otoku tri tjedna, držeći 40 vrsta životinja smještene na skučenom području bez hlada i ijednog drveta, na opće zgražanje stanovnika i turista. Stanovnici su također prijavili medijima slučaj bijega bivola koji je tom prilikom ugrožavao sigurnost stanovnika Vira. Toga su bili svjesni i sami djelatnici cirkusa Gärtner, budući da su upozoravali stanovnike da se sklone jer je bivol agresivan, u što su se mještani i sami uvjerili gledajući kako prilikom hvatanja prestrašeni bivol ozljeđuje jednog od djelatnika. Također, djelatnici su viđeni kako divlje životinje hrane živim zečevima. Prilikom prosvjeda 18. kolovoza aktivisti su uočili kako su slonovi smješteni u prljavim i smrdljivim kamionskim prikolicama punima izmeta, a slonovi pokazuju repetitivnim pokretima teške psihičke poremećaje.

Cirkus Gärtner stalno ugrožava građane prisutnošću divljih životinja u javnosti, reklamirajući se gotovo u svakom gradu šetnjom slonova gradom, čime izravno krši Zakon o dobrobiti životinja. Naime, takva praksa je zabranjena člankom 23. Zakona o dobrobiti životinja, jer divlje životinje u gradu predstavljaju opasnost za građane, s obzirom na stalni stres i pritisak kojem su izložene, klimatske uvijete koji im ne odgovaraju, tretman koji im pružaju. Kršenje članka 23. i 24. Zakona o dobrobiti životinja kažnjava se novčanom kaznom od 2.500,00 do 5.000,00 kuna.

Vezane teme

Gaertner u Osijeku 1 [ 37.21 Kb ]Gaertner u Osijeku 3 [ 37.96 Kb ]Gaertner u Osijeku 4 [ 48.04 Kb ]Gaertner u Osijeku 5 [ 45.17 Kb ]Gaertner u Osijeku 6 [ 45.01 Kb ]Cirkus Gaertner 3 [ 155.31 Kb ]Cirkus Gaertner 2 [ 152.18 Kb ]Cirkus Gaertner 1 [ 37.43 Kb ]Cirkus Gaertner 4 [ 154.33 Kb ]Prosvjed na Viru 1 [ 24.62 Kb ]Prosvjed na Viru 6 [ 331.73 Kb ]Prosvjed na Viru 4 [ 29.75 Kb ]

Download

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting