Dopis Ministarstva poljoprivrede - Planiranje aktivnosti sukladno Zakonu o zaštiti životinja

| More

JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE – svima

Predmet: Planiranje aktivnosti sukladno Zakonu o zaštiti životinja

Poštovani,

novi Zakon o zaštiti životinja (NN102/2017) stupio je na snagu i donio nove pozitivne promjene, a mnoge od njih tiču se jedinica lokalne samouprave. Ovim putem želim vam dostaviti dio informaciji vezanih uz novi Zakon da sukladno istom pravovremeno možete planirati aktivnosti i osigurati financijska sredstva, s obzirom na propisane rokove i prekršajne odredbe.

Sukladno čl. 61., st. 2 i čl 62., na području svake županije mora postojati barem jedno sklonište za životinje minimalnog kapaciteta 50 životinja, a sve jedinice lokalne samouprave trebaju provoditi zbrinjavanje, oglašavanje i udomljavanje životinja, uz programe kastracije životinja i edukaciju stanovništva. Zakon propisuje svim jedinicama lokalne samouprave obavezu financiranja osnivanja i rada skloništa za napuštene životinje. Slična odredba vrijedi još od 2007. godine, no s novim Zakonom stupa na snagu i prekršajna odredba, pa će sukladno čl. 90. odgovorna osoba jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave koja ne postupa po Zakonu biti u obvezi plaćanja novčane kazne od 15 do 30 tisuća kuna.

Člankom 94. propisana je provedba kontrole mikročipiranja, odnosno sve jedinice lokalne samouprave moraju do 30. lipnja 2018. godine provjeriti jesu li svi psi na njihovu području označeni mikročipom. Što žurnijim ispunjenjem ove odredbe izravno se smanjuje broj napuštenih životinja, kao i troškovi njihova zbrinjavanja.

Člankom 70. obvezno je i osnivanje koordinacijskih radnih skupina u kojima će, između ostalih, sudjelovati i predstavnici lokalnih samouprava. Komunalni redari dobivaju veće ovlasti i zaduženja, a sve kazne koje naplate po Zakonu o zaštiti životinja prihod su jedinica lokalne samouprave. Budući da je ova godina pri kraju i uskoro se donose planovi i proračuni za 2018. apeliramo na vas da na vrijeme isplanirate aktivnosti i predvidite potrebna sredstva za pravilnu provedbu Zakona o zaštiti životinja, što će u konačnici rezultirati i uštedom.

Dobre primjere u praksi, sve ostale odredbe i propisane rokove možete pronaći na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost grane Ministarstva poljoprivrede www.veterinarstvo.hr i na web stranici udruge Prijatelji životinja http://wwwprijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=3354, na kojoj možete pronaći jasne i sažete informacije novostima u zakonu, zaduženjima komunalnih redara, lokalne i regionalne samouprave, rokovima za provedbu i pregled kazni te aktivnostima u provedbi Zakona.

Nadam se da ćete planirati i provoditi aktivnosti sukladno Zakonu, u cilju odgovorne zaštite životinja te vam stojimo na raspolaganju za dodatne informacije i suradnju.

S poštovanjem,

MINISTAR POLJOPRIVREDE

Tomislav Tolušič, dipl. iur.

Zagreb, 30. studenog 2017.

Dopis u .pdf formatu

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting