Zapisnik s redovne godišnje skupštine 2016.

| More

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
Jurišićeva 25
10000 Zagreb

Z A P I S N I K
s redovne godišnje Skupštine udruge Prijatelji životinja

Skupština je održana 30. ožujka 2016. u prostorijama Udruge, Jurišićeva 25, Zagreb, s početkom u 17:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Robert Francisti koji je i rukovodio Skupštinom.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 37. Statuta Udruge).

1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja
2. Podnašanje godišnjeg financijskog izvješća te upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu
3. Izmjena Zakona o zaštiti životinja
4. Porez na dobit i sustav PDV-a
5. ZeGeVege festival
6. Izvještaj izvršenih aktivnosti i planovi

Prema točki 1. za zapisničara je predložena Katja Matovina, a za ovjerovitelja Andrea Čakić koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih članova koji iznosi 18 (osamnaest), od toga 15 (petnaest) aktivnih članova.

Prema točki 2. dnevnog reda Nikola Šare podnio je financijsko izvješće Udruge za 2015. godinu, te upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu.

Prema točki 3. dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine daje riječ predsjedniku Udruge da prenese trenutnu situaciju oko Izmjena Zakona o zaštiti životinja.

Kampanja ide svojim tijekom iako stalno dolaze nove mogućnosti ali i loše situacije kojima se moramo neprestano prilagođavati. Sutra pokrećemo kampanju s poznatim osobama. Snježana Klopotan je od siječnja zamijenila Luku na sastancima Povjerenstva za izmjene i dopune Zakona o zaštiti životinja jer Luka nije mogao sudjelovati na jednom sastanku. Sastanci Povjerenstva su završili, te sad čekamo javnu raspravu koja će navodno trajati mjesec dana.

Prema točki 4. dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine daje riječ Nikoli Šare da ukratko objasni ulazak Udruge u sustav PDV-a, te porez na dobit.

Udruga je ušla u sustav PDV-a, a također je morala za 2015. godinu platiti porez na dobit koji je iznosio 6.000,00 kn. Zbog ulaza u sustav PDV-a moramo i knjigovodstvu plaćati više na mjesečnoj bazi, odnosno 2.500,00 kn. Do sada je bilo 1.500,00 kn.

Prema točki 5. dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine obavještava da je Udruga dobila dozvolu za održavanje ZeGeVege festivala na datume: 2. i 3.9.2016. godine.

Prema točki 6. dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine daje riječ predsjedniku Udruge da da kratki izvještaj izvršenih aktivnosti.

Armani prestaje koristiti krzno, Korak naprijed, a ne deset natrag, Prijatelji kroz stoljeća, Otrovno krzno i u Češkoj!, Vege pozdrav proljeću, Civilno društvo za spas činčila, Ajurvedske veganske delicije, Život u kavezu, Nikad više splitski zoo strave!, Krzno je opasno i za ljude koji ga nose!, Super Ljilja - praščić kojemu Hrvatska ne može odoljeti!, Radionica za trudnice, Vege izazov u siječnju!, Prosvjed za dubrovačke pse, te Slavlje ili ratna zona.

Zaključuje se da je s ovom točkom dnevnog reda, sjednica redovne Skupštine završena u 18:00 sati.

Zapisničar:Katja Matovina

Ovjerovitelj: Andrea Čakić

Predsjednik Udruge: Luka Oman

Predsjedavajući Skupštine: Robert Francisti

U Zagrebu, 30. ožujka 2016.

Vezane teme

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting