19.08.16. Prijedlog Zakona o zaštiti životinja na javnoj raspravi

| More

Do 12. rujna 2016. građani mogu dati prijedloge za unapređenje zaštite životinja

- Pozitivni pomaci i dosta mjesta za dodatno poboljšanje Prijedloga Zakona

12. kolovoza 2016. otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano uz nacrt Prijedloga Zakona o zaštiti životinja. Svi mogu poslati svoje primjedbe za poboljšanje Prijedloga Zakona do 12. rujna 2016.

Ovaj Prijedlog Zakona pokazuje spremnost nadležnog ministarstva da uvaži zahtjeve javnosti i udruga za zaštitu životinja za povećanjem razine zakonske zaštite životinja, što može rezultirati boljim novim Zakonom o zaštiti životinja.

Ono što ga čini takvim je, prije svega, ostanak zabrane uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna, donesene 2006. godine. Prihvaćena je zaista snažna argumentacija javnosti, udruga i stručnjaka da se ne ukine zabrana uzgoja životinja za krzno te ona stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine. Ipak, Ministarstvo poljoprivrede u Prijedlogu Zakona određuje dodatno prijelazno razdoblje do 1. siječnja 2018. za uzgajivače činčila da ''mlade životinje dostignu zrelost koja je potrebna za njihovo korištenje i nakon toga prestanak njihove proizvodnje''.

Iako se u Prijedlogu Zakona navodi da se ne dovodi u pitanje odredba o zabrani uzgoja životinja za krzno, ipak se s dodatnih godinu dana na već ionako dugo 10-godišnje prijelazno razdoblje nagrađuju pojedinci koji nisu ispoštovali Zakon, na štetu velike većine uzgajivača koji su na vrijeme preusmjerili svoju proizvodnju. Unatoč predloženom ustupku ovim prijedlogom sprječava se degradacija Zakona, što je pohvalno za aktualno vodstvo nadležnog ministarstva.

Od pozitivnih novih odredaba u Prijedlogu Zakona valja istaknuti da se, između ostalog, zabranjuje: držati pse stalno vezane ili ih držati u boksovima bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora; držanje životinja u cirkusima, a držanje i nastupi domaćih životinja dopušteni su ''u svrhu prikazivanja vrsti svojstvenog ponašanja koje je istovjetno ponašanju životinja u prirodnom okolišu''; spolni odnos čovjeka i životinje; bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje; držanje u zatočeništvu dupina i ostalih morskih sisavaca iz porodice Cetacea itd.

Prijedlog Zakona unaprijeđen je i odredbama o: obavezi sterilizacije životinja u skloništima; uređivanjem koje se vrste životinja mogu uzgajati, prodavati i držati kao kućni ljubimci; obavezi jedinica lokalne samouprave da financiraju pružanje pomoći ozlijeđenim životinjama za koje se ne zna tko ih je ozlijedio; obavezi jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave da organiziraju koordinacijske radne skupine koje će poticati udomljavanje, mikročipiranje, kastraciju i edukaciju u cilju rješavanja problematike napuštenih i izgubljenih životinja; ovlastima komunalnog redara u nadzoru držanja i postupanja s kućnim ljubimcima i sl.

U Prijedlogu Zakona nalaze se i odredbe koje se mogu poboljšati. Dobar korak je zabrana korištenja kopitara za izvlačenje trupaca iz šuma (samaraši), ali odredba koja bi ih zaista štitila trebala bi biti bez izuzetka ''osim u teško pristupačnim područjima gdje to nije moguće bez korištenja kopitara'', a koji se u praksi uvijek može zloupotrijebiti.

Nova odredba propisuje da se uzgajivači koji imaju manje od tri ''rasplodne ženke'' trebaju evidentirati kod nadležnog veterinarskog ureda. Bilo bi logično da je za takve uzgoje propisana obaveza registracije kao i za uzgajivače s tri i više ''rasplodnih ženki''. Svi trebaju biti jednako registrirani, i zbog zaštite životinja i zbog ravnopravnog položaja na tržištu.

Prijedlog Zakona donosi i odredbu da osobe koje drže više od devet pasa koji ne sišu moraju udovoljiti uvjetima kao i skloništa za životinje. Iako je pozitivno što se ovim prijedlogom žele osigurati primjereni uvjeti držanja i skrbi za pse, u praksi ova odredba može jako otežati rad privremenim udomiteljima koji spašavaju pse iz kill skloništa, osobito u krajevima gdje se ne provodi zakonom propisano zbrinjavanje životinja.

Udruga Prijatelji životinja uputit će tijekom javne rasprave i prijedloge za dodatno unapređenje Prijedloga Zakona odredbama kao što su: zabrana žigosanja kopitara, zabrana natjecanja konja u povlačenju trupaca (šlajs), mogućnost trajnog oduzimanja zlostavljane životinje, zabrana svih oblika borbi životinja itd. Poseban naglasak ponovno će staviti na potrebu propisivanja zabrane usmrćivanja životinja u skloništima, odnosno ukidanja ''roka trajanja'' od 60 dana.

Pozivaju se svi zainteresirani za bolji Zakon o zaštiti životinja da se aktivno uključe u javnu raspravu, pohvale postojeće dobre prijedloge i iznesu svoje kako bi pridonijeli još kvalitetnijoj zakonskoj zaštiti životinja.

Pregled izmjena te prijedlozi udruge Prijatelji životinja za izmjene i dopune Zakona mogu se pročitati na sljedećem linku.

činčila [ 383.23 Kb ]Cirkus Safari 3 [ 46.10 Kb ]Sklonište u Utinji 2009. [ 119.85 Kb ]

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting