Zapisnik s izborne redovne godišnje skupštine 2015.

| More

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
Jurišićeva 25
10000 Zagreb

Z A P I S N I K
s izborne redovne godišnje Skupštine udruge Prijatelji životinja

Skupština je održana 7. svibnja 2015. u prostorijama Udruge, Jurišićeva 25, Zagreb, s početkom u 17:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Robert Francisti koji je i rukovodio Skupštinom.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 34. Statuta Udruge).

  1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja
  2. Izbor novih tijela Udruge, rukovodstva, i osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge
  3. Novi Statut
  4. Podnašanje godišnjeg financijskog izvješća
  5. Izvještaj izvršenih aktivnosti i planovi

Prema točki 1. za zapisničara je predložena Katja Matovina, a za ovjerovitelje Dunja Farkaš i Šime Validžić koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih članova koji iznosi 20 (dvadeset), od toga 17 (sedamnaest) aktivnih članova.

Prema točki 2. Skupština je jednoglasno donijela odluku o razrješenju svih tijela upravljanja.
Predsjedavajući sjednice Skupštine daje na razmatranje prijedlog Upravnog odbora o uvođenju novih tijela Udruge i članova za nove rukovodeće funkcije te nakon rasprave daje na usvajanje da se u novom mandatu odaberu sljedeće osobe:

Članovi Upravnog odbora: Maja Orešković Igrić, Aleksandra Hampamer, Martina Juriša, Ivana Bašić i Dunja Farkaš
Predsjednik Upravnog odbora: Maja Orešković Igrić
Zamjenica predsjednice Upravnog odbora: Ivana Bašić

Članovi Izvršnog odbora: Katja Matovina, Luka Oman, Anita Euschen, Viktoria Krčelić i Nikolina Plenar
Predsjednik Izvršnog odbora: Katja Matovina
Zamjenik predsjednika Izvršnog odbora: Viktoria Krčelić

Članovi Nadzornog odbora: Ivana Surjan Mitrović, Jelena Lazić i Matija Knez
Predsjednica Nadzornog odbora: Ivana Surjan Mitrović
Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora: Jelena Lazić

Predsjednik Skupštine: Robert Francisti
Zamjenik predsjednika Skupštine: Vedran Pisačić

Predsjednik Udruge: Luka Oman
Zamjenik predsjednika Udruge: Katja Matovina

Članovi Savjetodavnog odbora: Anka Orešković, Dunja Pavliček, Suzana Marjanić, Hrvoje Jurić i Jadranka Gržin

Blagajnik i osoba odgovorna za bazu članova i dalje je Nikola Šare po prvotnoj odluci Izvršnog odbora.

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog usvojen jednoglasno.

Predsjedavajući sjednice Skupštine daje na usvajanje prijedlog da se od ovdje navedenih osoba odabranih na rukovodeće funkcije sljedeće osobe ovlaste za zastupanje Udruge:

- Luka Oman, predsjednik Udruge
- Katja Matovina, zamjenik predsjednika Udruge i predsjednik Izvršnog odbora
- Viktoria Krčelić, zamjenik predsjednika Izvršnog odbora

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog usvojen jednoglasno.

Za Likvidatora Udruge imenuje se predsjednik Udruge, Luka Oman.

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog usvojen jednoglasno.

Prema točki 3. dnevnog reda Predsjednik Skupštine daje na usvajanje novi Statut Udruge te napominje da se Statut mijenja
Zbog novog Zakona o udrugama.

Novi Statut Udruge je jednoglasno usvojen.

Prema točki 4. dnevnog reda Nikola Šare podnio je financijsko izvješće Udruge za 2014. godinu.

Prema točki 5. dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine daje riječ predsjedniku Udruge da da kratki izvještaj izvršenih aktivnosti.

Akcije i kampanje koje su održane su: performans povodom Svjetskog dana bez mesa, Veganske kremšnite u Samoboru te veganski domjenak s gradonačelnikom u Samoboru povodom Zelenog ponedjeljka, akcije Udomljavanje je fora sa Skloništem Dumovec, očistiti Europu od okrutnosti, sudjelovanje na okruglom stolu pri Ministarstvu unutarnjih poslova te predaja više od 15 000 potpisa za zabranu upotrebe petardi te se očekuje izmjena Zakona, akcija protiv krzna na kojoj su sudjelovali psi i njihovi skrbnici, Veganopolis web stranica je izrađena i predstavljena javnosti na Dan planeta Zemlje, sudjelovanje u Izmjeni Odluke Grada Zagreba što je rezultiralo djelomičnom zabranom držanja pasa na lancu te je omogućilo registraciju hranilišta za mačke.

Trenutno se radi na organizaciji VegeSajma, ZeGeVege festivala i drugih planiranih aktivnosti.

Parnica koju je protiv udruge pokrenuli inspektori vezani za slučaj navodne bjesnoće još uvijek se vodi i tome se posvećuje dosta pažnje i vremena. Udruga je dala svoje prijedloge izmjena u prijedlogu novog Zakona o lovstvu, a intenzivno će raditi i oko izmjena Zakona o zaštiti životinja.

Zaključuje se da je s ovom točkom dnevnog reda, sjednica izvanredne Skupštine završena u 18:15 sati.

Zapisničar: Katja Matovina

Ovjerovitelj: Dunja Farkaš

Predsjednik Udruge: Luka Oman

Predsjedavajući Skupštine: Robert Francisti

U Zagrebu, 7. svibnja 2015.

Vezane teme

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting