Zapisnik s izvanredne godišnje skupštine 2014.

| More

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
Jurišićeva 25
10000 Zagreb

Z A P I S N I K

s izvanredne godišnje Skupštine udruge Prijatelji životinja

Skupština je održana 30. prosinca 2014. u prostorijama Udruge, Jurišićeva 25, Zagreb, s početkom u 17:30 sati.

Sjednicu je sazvao zamjenik predsjednika Skupštine Vedran Pisačić koji je i rukovodio Skupštinom (Predsjednik Skupštine Robert Francisti je spriječen u sazivanju i rukovođenju Skupštine te je zamolio svog zamjenika Vedrana Pisačića da sazove i održi Skupštinu).

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 34. Statuta Udruge).

  1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja
  2. Izvještaj izvršenih aktivnosti
  3. Usvajanje Operativnog plana za 2015. godinu
  4. Usvajanje Financijskog plana za 2015. godinu
  5. Razno

Prema točki 1. za zapisničara je predložena Katja Matovina, a za ovjerovitelje Viktoria Krčelić i Anita Euschen koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih članova koji iznosi 19 (osamnaest), od toga 15 (petnaest) aktivnih članova.

Prema točki 2. dnevnog reda, Predsjedavajući Skupštine daje riječ predsjedniku Udruge da da kratki izvještaj izvršenih aktivnosti.

Nakon ZeGeVege festivala krenulo se s organiziranjem Dana prijatelja životinja gdje smo naglasak stavili na 2.10. Svjetski dan životinja s farmi te napravili instalaciju s brojkom 60 000 000 000 gdje je svaka znamenka sadržavala fotografiju jedne životinje. Akcija je dobro popraćena, a fotografije smo iskoristili za uređenje ureda. Reagirali smo na situaciju u skloništu u Utinji, obilježili Svjetski dan veganstva, dali reakciju vezanu za zabranu plastičnih vrećica, te podržali i sudjelovali u akciji Udomljavanje je fora koja se prvi puta održala simultano i u Osijeku. Zbog slučaja mučenja konja na Velebitu zatražili zabranu iskorištavanja konja za izvlačenje drva iz šume te je pokrenuta i peticija za koju se prikupljaju potpisi. Predstavili smo projekt Spremi klopu i istoimenu web stranicu medijima koji su je lijepo popratili. Održano je u sklopu projekta jedanaest radionica kuhanja za djecu te se surađivalo sa četiri osnovne škole. Reagirali smo zbog gostovanja cirkusa sa životinjama napominjući kako bi Zakonom o zaštiti trebalo biti zabranjeno i iskorištavanje domaćih životinja u cirkusima. Sudjelovali smo sa štandom na koncertu Morrisseyja te izradili prikladne majice. Održana je i blagdanska radionicu za odrasle te smo uputili poziv na novogodišnju odluku za veganstvo. Vege vodič se uspješno privodi kraju i biti će predstavljen u idućoj godini.

Prema točki 3. dnevnog reda, Predsjedavajući Skupštine daje na usvajanje Operativni plan za 2015. godinu.

Nakon kratke rasprave i pregleda Operativni plan je jednoglasno usvojen.

Prema točki 4. dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine daje na usvajanje Financijski plan za 2015. godinu.

Financijski plan je pregledan i jednoglasno usvojen.

Prema točki 5. dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine daje riječ svima koji žele još nešto iznijeti.

Predsjednik Udruge izjavljuje da Udruga nije prošla na natječaju za institucionalnu potporu Nacionalne zaklade, no prošla je na natječaju za projekt Erasmus+ koji će se provoditi u 2015. i 2016. godini.

Ugovor o radu na određeno vrijeme produžen je do 31.12. 2015. Christini Gorički, Vandi Petanjek i Viktoriji Krčelić. Nastojat će se zadržati trenutni zaposlenici, a zapošljavat će se jedno preko Javnih radova i Stručnog osposobljavanja.

Financijska situacija je teška i jedva se zaključila godina. Potrošnja plina i struje nije plaćena od useljenja u novi prostor i to je financijsko opterećenje koje se očekuje početkom godine. Treba nastaviti s razvijanjem načina samofinanciranja, održavanjem štandova preko kojih se prikupljaju donacije i potpisi za aktualne peticije, dodatno poticati članove da plaćaju godišnju članarinu te pronaći dodatne podupiratelje i donatore. Prilikom ostvarivanja ciljeva ne smije se zaboraviti na financijsku situaciju i nužnost održivosti projekata i Udruge.

Planira se i daljnja reorganizacija rada Udruge i suradnja s udrugama u zemlji i inozemstvu kako bi se povećala učinkovitost rada i ostvarili još bolji rezultati.

Godina je bila iznimno teška, no vrlo uspješna te kako bi se uspješno mogli ostvarivati projekti i akcije i u idućoj godini trebat će još više zapeti na svim područjima na kojima Udruga djeluje.

Zaključuje se da je s ovom točkom dnevnog reda, sjednica izvanredne Skupštine završena u 18:35 sati.

Zapisničar: Katja Matovina

Ovjerovitelji: Viktoria Krčelić i Anita Euschen

Predsjedavajući Skupštine: Vedran Pisačić

U Zagrebu, 30. prosinca 2014.

Vezane teme

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting