Zapisnik sa skupštine 2012. (2)

| More

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
Gajeva 47
10000 Zagreb

Z A P I S N I K

s godišnje Skupštine udruge Prijatelji životinja

Skupština je održana 12. prosinca 2012. u prostorijama Udruge, Gajeva 47, Zagreb, s početkom u 19:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Robert Francisti koji je i rukovodio Skupštinom.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 22. Statuta Udruge).

  1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja
  2. Osvrt na lošu financijsku situaciju
  3. Prijedlog podizanja članarina
  4. Osvrt na akcije u protekloj godini i dogovaranje budućih akcija
  5. Trenutno zaposleni u Udruzi
  6. Odobrenje Plana i programa rada za 2013. godinu
  7. Razno

Prema točki 1. dnevnog reda za zapisničara je predložen Alen Crnčan, a za ovjerovitelje Maja Orešković Igrić i Katja Matovina koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih aktivnih članova koji iznosi 22 (dvadeset i dva).

Prema točki 2. dnevnog reda, predsjednik Udruge Luka Oman dao je osvrt na lošu financijsku situaciju Udruge. Izvršni odbor je potvrdio da nema novaca za najam prostora za iducu godinu. Pokrenuta je kampanja za skupljanje financijskih sredstava koja se pokazala uspješnom u smislu da je prikupljeno dovoljno sredstava za daljnji rad do iduće godine. Na žalost, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva nije odobrila našu prijavnicu te nismo dobili institucionalnu potporu za naredne tri godine. S obzirom na to, ured (najam i režije) nam je najveća stavka koja za koju nemamo financijska sredstva te postoji mogućnost da ćemo se morati iseliti. Ukoliko nam grad Zagreb ne ustupi jeftiniji prostor na korištenje, nećemo imati gdje se preseliti što bi uvelike utjecalo na rad i funkcioniranje Udruge te bi mnogi projekti bili dovedeni u pitanje. Pozvani su svi članovi Skupštine da pomognu na bilo koji naćin, volontiranjem, savjetima ili dovođenjem novih članova ili donatora. Uvedeni su trajni nalozi, te se nadamo kako će to pomoći i osigurati redovit priljev sredstva.

Prema točki 3. dnevnog reda dan je prijedlog Upravnog odbora o podizanju godišnjih članarina s 50 kuna na 100 kuna. Članarina bi bila minimalno 100 kuna, te je potrebno istaknuti da se svaki iznos preko 100 kuna vodi pod donacije i donatori dobiju donatorske iskaznice ovisno o ukupnoj godišnjoj donaciji. Na sjednici je dan prijedlog povišenja članarine na 120 kuna. Na provedenom glasovanju prijedlog da se članarina povisi na 120 kuna usvojen je jednoglasno. S obzirom na to uvedeni su novi termini za pojam član: pristupni član – onaj koji je ispunio pristupnicu, ali još nije platio članarinu; punopravni član – onaj koji je uplatio članarinu, to je pasivni član; član skupštine – punopravni član, koji je vegetarijanac ili vegan, slaže se sa svim ciljevima Udruge te je verificiran od strane Upravnog odbora, to je aktivni član. Navedeni termini u skladu su sa statutum. Prijedlog da se za pravne osobe odredi članarina od 500 kuna je nakon glasovanja usvojen je s 21 glasom za i jednim suzdržanim te je prijedlog prihvaćen. U raspravi je ustanovljeno da će trebati osmisliti što bi tvrtke dobile za uzvrat pri uplati članarine, zašto bi htjeli biti naši članovi. Također, da je važno povećati broj popusta za članove s obzirom da se povisuje članarina. Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da su oba prijedloga usvojena i da je članarina za 2013. i nadalje 120 kuna za fizičke osobe, a 500 kuna za pravne osobe.

Prema točki 4. dnevnog reda razgovaralo se akcijama koje je Udruga održala ove godine te koje se planiraju. Održane su skoro sve akcije određene planom i programom rada: kampanja Obitelj na more a pas na ulicu realizirana je s Doris Pinčić, pokrenuta je kampanaj protiv držanja pasa na lancu s grupom Picksiebner u sklopu koje je pokrenuta i peticija, uspješno je organiziran ZeGevege festival kao najuspješniji do sada, održan je prosvjed protiv transporta životinja, obilježeni su Dani prijatelja životinja i Svjetski dan veganstva, postavljeni su razni bilboard i citylight plakati te se radilo na izmjena Zakona o zaštit iživotinja što je još uvijek u tjeku. Planira se kampanja protiv krzna s Borisom Novkovićem, božićne degustacije ta daljnji rad na prikupljanju financijskih sredstva za rad Udruge. Dalje se također planira nastaviti s kampanjom Zeleni ponedjeljak, V-label i drugim već započetim kampanjama.

Prema točki 5. dnevnog reda trenutno su u Udruzi zaposleni na puno radno vrijeme Luka Oman, Alen Crnčan, Katja Matovina, Nikola Šare i na pola radnog vremena Bernard Vjeran Franolić. Lidija Eterović je bila zaposlena putem projekta Javnih radova četiri mjeseca, momentalno volontira i biti će prijavljena na još dva mjeseca iduće godine. Udruga će i dalje tražiti osobe koje su preko tri godine prijavljene na Zavodu za zapošljavanje kako bi ih se zaposlilo preko projekta Javnih radova.

Prema točki 6. dnevnog reda i vezano na točku 4. predložen je Plan i program rada za 2013. godinu.

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je navedeno usvojeno jednoglasno. Plan i program rada nalaze se u privitku.

Točka 7. dnevnog reda koristi se da se iznese želja Aleksandra Ratza da ne bude više u Savjetodavnom odboru i koja se ovom prilikom i poštuje te će se na njegovo mijesto postaviti nova osoba. Do izborne skupštine Savjetodavni odbor će raditi bez jednog člana. Nakon izglasavanja ova odluka je usvojena jednoglasno.

Sjednica Skupštine završena je u 20:30 sati.


Zapisničar: Alen Crnčan

Ovjerovitelji: Maja Orešković Igrić, Katja Matovina

Predsjedavajući Skupštine: Robert Francisti

U Zagrebu, 12. prosinac 2012.

Vezane teme

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting