08.05.12. Psi i njihovi skrbnici imaju pravo na javni gradski prijevoz!

| More

Prijatelji životinja u ime stotina tisuća hrvatskih građana uputili dopise Zagrebu i ostalim hrvatskim gradovima

Udruga Prijatelji životinja uputila je dopise relevantnim gradskim uredima hrvatskih gradova, u kojima traži da se, u skladu s civiliziranim europskim praksama, omogući ulazak građana sa životinjama u vozila javnoga gradskog prijevoza.

Udruga već niz godina pokušava utjecati na izmjenu Odluke o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika grada Zagreba, pa je službeni zahtjev poslala još 2006. godine zagrebačkom Uredu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, no bez ikakvog odgovora. Prijatelji životinja kontaktirali su zagrebačkog javnog gradskog prijevoznika i uvidjeli su da s njegove strane postoji želja za rješavanjem problema prijevoza kućnih životinja u javnom prijevozu i sudjelovanje u daljnjim pregovorima, a uvjereni su da su jednako zainteresirani za rješavanje toga problema i prijevoznici u drugim hrvatskim gradovima.

Neprihvatljivo je da u hrvatskim gradovima nije dopušteno ući u tramvaj ili autobus gradskoga prijevoza s psom, a ako se uzme u obzir da npr. samo u gradu Zagrebu stanuje u svojim ljudskim obiteljima više od 40.000 pasa, jasan je zaključak da se ignoriraju prava i potrebe nekoliko stotina tisuća hrvatskih građana i životinja pod njihovom skrbi.

Nejasno je na koji način skrbnici sa svojim psima trebaju doći do veterinara ako nemaju vlastito prijevozno sredstvo ili novac za taksi te zašto su uopće osuđeni da nikako ne mogu koristiti javni prijevoz sa svojim psima kada to žele ili im se ukaže potreba, a kao i svi ostali građani plaćaju prirez i troškove javnoga prijevoza.

Postojeća gradska odluka o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika grada Zagreba dopušta jedino slijepim osobama uvođenje u vozilo dresiranog psa vodiča s brnjicom, dok se ostalim građanima ograničava mogućnost ulaska na način da se dopušta jedino subotom, nedjeljom, na dan uoči državnog blagdana i na dan državnog blagdana, isključivo u noćnim satima (od 20h do 6h), uvođenje u vozilo jednoga psa s brnjicom i na kratkoj uzici, uz iskaznicu kinološke organizacije. Takva ograničavajuća odluka, iako formalno postoji, u praksi je neprovediva ne samo zbog vremena u kojemu je dopuštena vožnja pasa, već i zato što se odnosi samo na pse koji su registrirani u kinološkoj organizaciji. Prema saznanjima Udruge, ni u drugim hrvatskim gradovima ne postoje gradske odluke koje bi omogućile ulazak građana sa životinjama u vozila javnoga gradskog prijevoza bez ograničenja.

Prijatelji životinja smatraju da je neophodno mijenjati postojeće odluke, odnosno donijeti nove, koje će kroz prethodnu suradnju i konzultaciju s udrugama za zaštitu životinja i gradskim prijevoznicima dopustiti, pod određenim uvjetima, skrbnicima i njihovim psima ulaz u vozila javnoga prijevoza. Ističu da u europskim gradovima skrbnici sa svojim psima imaju pravo ulaziti u gotovo sve javne objekte, uključujući restorane i sredstva javnoga prijevoza, pa bi u Hrvatskoj trebalo za početak barem riješiti problem prijevoza u tramvajima i autobusima.

Udruga predlaže da se u gradske odluke koje reguliraju gradski prijevoz uvrsti članak, koji bi glasio:
''1. Putnici imaju pravo voditi sa sobom životinje u vozila javnog gradskog prijevoza ako se te životinje nalaze u transportnim košarama.
2. Putnici imaju pravo, bez obzira na točku 1., voditi sa sobom pse u vozila javnog gradskog prijevoza, osim opasnih pasa, uz uvjet da pas ima brnjicu i da ga se vodi na kratkoj uzici.''

Prvim stavkom regulirao bi se prijevoz svih životinja (psi, mačke, zečevi...) koje stanu u transportne košare, čime se osigurava sigurnost putnika. Drugim stavkom regulirao bi se prijevoz pasa pod uvjetima da se psi moraju voditi na kratkoj uzici i s brnjicom, a opasnim psima, utvrđenima prema Pravilniku o opasnim psima, pristup u vozila javnoga gradskog prijevoza ne bi bio moguć ni pod kojim uvjetima. Zabrana prijevoza određenim danima i u određenim satima nije potrebna jer skrbnici svoje pse neće uvoditi u vozila gradskoga prijevoza za vrijeme gužvi zbog dobrobiti samih pasa. Vrlo je teško odrediti kada su zapravo najveće gužve i na kojim relacijama, a situacija se mijenja ovisno o vremenskim uvjetima i godišnjem dobu (ljetni mjeseci). Također, uvjet posjedovanja iskaznice kinološke organizacije nema nikakvoga smisla za javnoga gradskog prijevoznika, niti je opravdan, jer nije ispravno nametati članstvo bilo kojem udruženju građana kao uvjet za vožnju javnim gradskim prijevozom, a i vrlo je malo onih koji je posjeduju.

Donošenje ovako predloženih odredbi, koje bi regulirale mogućnost prijevoza građana sa životinjama u javnome gradskom prijevozu, gradovi bi pokazali poštivanje svih svojih stanovnika i postigli pozitivne pomake po uzoru na europske dosege u postupanju prema životinjama i građanima koji o njima skrbe.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting