03.05.06. Reguliranje prijevoza životinja u javnom prijevozu

| More

Republika Hrvatska
Grad Zagreb
Gradski ured za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet
Sektor za promet i ceste
Odjel za promet
Odsjek za javni gradski promet

PREDMET: Prijedlog udruge Prijatelji životinja o načinu reguliranja prijevoza životinja u vozilima javnog gradskog prijevoza povodom izmjene Odluke o javnom gradskom prijevozu putnika

Trenutno članak 36. Odluke o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika glasi:

Slijepim osobama je dopušteno uvođenje u vozilo specijalno dresiranog psa vodiča s brnjicom. Subotom, nedjeljom, na dan uoči državnog blagdana i na dan državnog blagdana, dopušteno je od 0 do 6 sati i od 20 do 24 sata uvođenje u vozilo jednog psa uz iskaznicu kinološke organizacije, uz uvjet da pas ima brnjicu i da ga se vodi na kratkoj uzici.

Prema prijedlogu Udruge bi glasio:

1. Putnici imaju pravo voditi sa sobom životinje u vozila javnog gradskog prijevoza ako se te životinje nalaze u transportnim košarama.

2. Putnici imaju pravo, bez obzira na točku 1., voditi sa sobom pse u vozila javnog gradskog prijevoza, osim opasnih pasa, uz uvjet da pas ima brnjicu i da ga se vodi na kratkoj uzici.

Objašnjenje:
Prvom stavkom bi se regulirao prijevoz svih životinja (psi, mačke, zečevi...) koje stanu u transportne košare pa smatramo da dodatne odredbe nisu potrebne jer transportne košare bez obzira o kojoj se vrsti životinje radi osiguravaju sigurnost putnika.

Drugom stavkom bi se regulirao prijevoz pasa pod uvjetima da se psi moraju voditi na kratkoj uzici i s brnjicom, a opasnim psima utvrđenima prema Pravilniku o opasnim psima (NN 19/99) pristup u vozila javnog gradskog prijevoza ne bi bio moguć ni pod kojim uvjetima. Smatramo da zabrana prijevoza određenim danima i u određenim satima nije potrebna jer skrbnici svoje pse neće uvoditi u vozila gradskog prijevoza za vrijeme gužvi zbog dobrobiti samih pasa. Vrlo je teško odrediti kada su zapravo najveće gužve i na kojim relacijama, a situacija se mijenja zavisno o vremenskim uvjetima i godišnjem dobu (ljetni mjeseci). Također uvjet posjedovanja iskaznice kinološke organizacije nema nikakvog smisla za javnog gradskog prijevoznika, ni opravdanja jer nije ispravno nametati članstvo bilo kojem udruženju građana kao uvjet za vožnju javnim gradskim prijevozom, a i vrlo je malo onih koji je posjeduju.

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting