17.12.04. Velike cijene cijepljenja pasa

| More

Udruga Prijatelji životinja i Nezavisni hrvatski seljaci održali su tiskovnu konferenciju, 17. prosinca 2004. u klubu MAMA, Preradovićeva 18 u Zagrebu gdje su iznijeli kako smatraju da je sadašnja cijena obveznog cijepljenja protiv bjesnoće za pse, a koja iznosi 130 kuna, nerealno visoka i znatno nadmašuje troškove proizvodnje samog cjepiva.

Ovakva pretjerana cijena dovodi do nemogućnosti pridržavanja obveze cijepljenja, a time i do većeg rizika za ljude i životinje, kao i do velikog problema napuštanja kućnih životinja i njihova ubijanja.

Radi se o zaista velikom novcu koji završava tko zna gdje, uzmemo li u obzir da se samo u Zagrebu cijepi preko 30.000 pasa godišnje, a treba spomenuti da novac ne odlazi na smanjenje broja lutalica, izgradnje azila i udomljavanje, besplatno kastriranje pasa i mačaka i slične projekte korisne cijeloj zajednici.

Udruge stoga smatraju da je smanjenje troškova obveznog cijepljenja hitno i neophodno te u interesu ljudi i životinja u Hrvatskoj.

Udruga Prijatelji životinja uputila je dopis Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva vezano za previsoku cijenu obveznog cjepiva protiv bjesnoće koja je neopravdano visoka, zahtijevajući hitno smanjenje te cijene, što je u interesu ljudi i životinja u Hrvatskoj.

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting