15.03.13. Amandmani pomogli životinjama!

| More

Preokret u izmjeni Zakona o zaštiti životinja: spriječeno unazađivanje Zakona, pokusi zbog sredstava za čišćenje ostaju zabranjeni

- Unaprijeđena odredba: u Hrvatskoj potpuno zabranjene utrke pasa!

Na današnjem zasjedanju Sabora prihvaćena je izmjena Zakona o zaštiti životinja, zajedno s amandmanima. Saborski zastupnici prihvatili su amandmane koje je Vlada donijela na svojoj 80. Sjednici, a na temelju amandmana koje su joj uputili Mirela Holy i Klub zastupnika HNS-a. Iako je Ministarstvo poljoprivrede željelo izbaciti iz Zakona zabranu pokusa na životinjama zbog sredstava za čišćenje, što bi predstavljalo veliko unazađivanje Zakona i povećalo broj pokusa na životinjama, Vlada i Sabor amandmanom su zadržali tu zabranu i unaprijedili Zakon zabranom utrka pasa.

U Zakonu o zaštiti životinja ostaje zabrana pokusa na životinjama radi istraživanja i razvoja kemijskih sredstava za pranje i dezinfekciju predmeta opće uporabe, droga i općih učinaka radijacije, što je Ministarstvo poljoprivrede izostavilo iz svojega prijedloga izmjene Zakona. No, zahvaljujući amandmanu saborske zastupnice Mirele Holy te zatim Vladi koja je predloženi amandman uputila Saboru kao svoj prijedlog, zadržana je ova izuzetno važna odredba.

Utrke pasa, koje su dosad bile zabranjene samo na tvrdim podlogama, sada su potpuno zabranjene. Amandmanom Kluba HNS-a, kojeg je Vlada prihvatila i uvrstila kao svoj prijedlog, Zakon o zaštiti životinja ipak je unaprijeđen i to odredbom kojom se zabranjuju utrke pasa bez obzira na vrstu podloge. Time je spriječeno moguće mučenje i ubijanje pasa zbog utrka i klađenja, zbog čega u zemljama u kojima to još nije zabranjeno stradava velik broj hrtova pretvorenih u žive strojeve za trčanje i oklade.

Osim navedenih promjena koje su omogućene amandmanima, izmjenama Zakona o zaštiti životinja prihvaćene su direktive EU koje se odnose na zabranu uvoza koža i krzna tuljana, pasa, mačaka i određenih divljih životinja ulovljenih stupicama, a pozitivna je i dopuna pojma 'domaća životinja' kako bi se spriječili pokušaji manipulacije pri nastupima cirkusa sa životinjama koje nisu udomaćene u Hrvatskoj, kao što su ljame i deve, kao 'domaćim životinjama'.

Udruga Prijatelji životinja zahvaljuje saborskim zastupnicima, Vladi i Saboru na tome što su prepoznali važnost zaštite životinja i donijeli amandmane koji su spriječili degradaciju zaštite životinja u odnosu na postojeći Zakon te unaprijedili Zakon potpunom zabranom utrka pasa.

Također, Udruga naglašava kako je sljedećim izmjenama Zakona o zaštiti životinja neophodno donijeti odredbe koje su već predlagane, kao što su zabrana borbi bikova, zabrana trajnoga držanja pasa na lancu, zabrana držanja svih vrsta životinja u cirkusima, zabrana ubijanja životinja u skloništima, osnivanje inspekcije za zaštitu životinja, zabrana obrednoga klanja i druge važne odredbe koje su mogle biti uvrštene i prilikom ove izmjene Zakona.

Prošli tjedan u Sloveniji usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja kojim se zabranjuje uzgoj i lov životinja zbog krzna, kože ili perja, a zabranjena su i obredna klanja bez omamljivanja. Hrvatsko zakonodavstvo, koje ima zabranu uzgoja životinja zbog krzna, ali ne još i kože i perja, iz primjera Slovenije koja je članica EU može naučiti da se kroz suradnju udruga za zaštitu životinja i nadležnih institucija mogu donijeti kvalitetne zakonske odredbe o zaštiti životinja, sukladno rastućoj svijesti sve većega broja ljudi o potrebi etičnog odnosa prema drugim živim bićima.

Prihvaćeni amandmani Vlade

Popis prijedloga i obrazloženja izmjena Zakona o zaštiti životinja

Životinje kao političko pitanje!

Zakonodavci iznevjerili životinje!

Vezane teme

Download

Također pogledajte

Akcije

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting