Zabrana držanja dupina u zatočeništvu

| More

U Zakon o zaštiti životinja potrebno je uvrstiti sljedeću odredbu: 'Zabranjeno je držanje dupina u zatočeništvu.'

Obrazloženje: Morski sisavaci iz porodice Cetacea u dupinarijima izloženi su velikom stresu, apatiji i neprimjerenim uvjetima života u krajnje skučenom prostoru. Ovom odredbom štiti ih se jednako kao što su vrlo opravdano i sada zaštićeni, a tu zaštitu bi mogli izgubiti, što se ne bi smjelo dopustiti.

Sve životinje obučavane, tj. trenirane za nastupanje u dupinarijima izvrgnute su i neprirodnom ponašanju, gdje za nagradu ribe ili pljeska publike moraju izvoditi trikove.

Društvene zajednice životinja u zatočeništvu potpuno su neprirodne jer se u takvim uvjetima nerijetko miješaju životinje različitih vrsta, odvaja ih se prema spolu ili se miješaju životinje koje se u prirodi nikada ne može vidjeti u takvim zajednicama. Novorođene životinje prerano se odvajaju od majki i stavljaju u prostore koji ne odgovaraju njihovim prirodnim zahtjevima.

Unatoč tome, zabavni parkovi vrlo često navode da životinje drže u zdravim i normalnim društvenim zajednicama! Istina je drukčija: te životinje muči se držanjem u premalenim prostorima, tjera ih se na sudjelovanje u predstavama te im se time skraćuje životni vijek. Čak i vrlo strogom regulacijom nemoguće je propisati dovoljno dobre uvjete za te životinje, već je potrebna konkretna zabrana zatočavanja.

Već sada su rezidentne vrste dupina Tursiops truncatus (dobri dupin) i Delphinus delphis (mali dupin) iz Jadranskog mora klasificirane kao strogo zaštićene svojte sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim. Također, Pravilnikom o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu nije dopušteno držanje u zatočeništvu živih primjeraka svih vrsta morskih sisavaca iz reda Cetacea.

Zabrana zatočavanja morskih sisavaca iz reda Cetacea, među kojima su i dupini, iznimno je važna, uzimajući u obzir njihov znanstveno dokazan visoki stupanj inteligencije i složen način života u zajednicama te specifičan način međusobne komunikacije. Iako je kroz propise Ministarstva zaštite okoliša i prirode zabrana zatočavanja dupina na snazi već godinama, zbog ulaska Hrvatske u EU moguće je da će navedena odredba prestati važiti. Stoga je nužno da se Zakonom o zaštiti životinja zabrani držanje dupina u zatočeništvu, kako bi se ova odredba održala kroz nadležnost Ministarstva poljoprivrede. Hrvatska ima zaštitu slobodnih dupina i važno je da uz to ima i jasnu zabranu zatočavanja tih morskih sisavaca.

Prijedlog Udruge za ovu izmjenu Zakona o zaštiti životinja je iz 2012. godine.

Vezane teme

Dupinarij [ 49.96 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting