25.08.07. Kastracija spašava životinje

| More

Prijatelji životinja pozivaju građane na savjesnost i pridržavanje Zakona o zaštiti životinja

Zakon o zaštiti životinja u članku 48., stavku 5. i 6. nalaže da su skrbnici kućnih životinja dužni osigurati kontrolu razmnožavanja životinja, a u slučaju nekontroliranog razmnožavanja zbrinuti njihove potomke. U protivnom ih Zakon tereti za troškove i kaznu od 5.000,00 kn do 15.000,00 kn za fizičke i 30.000,00 kn do 50.000,00 kn za pravne osobe.

Stoga udruga Prijatelji životinja akcijom na Trgu Petra Preradovića kod Varšavske ulice, koja će se održati u subotu, 25. kolovoza, želi informirati građane o nužnosti kastracije kućnih životinja i potaknuti ih na savjesno skrbništvo. Kod postavljenog informativnog štanda na kojem će se dijeliti prigodni letci u 11 sati nalazit će se i psi iz Skloništa za napuštene životinje u Dumovcu koji su kastrirani i čekaju udomljenje. Pse će predstaviti voditeljica Skloništa dr. vet med. Tatjana Zajec, a savjete o kastraciji građanima će davati i dr. vet. med. Božidar Darko Martić.

Prijatelji životinja pozivaju građane da kastriraju svoje kućne, ali i napuštene i ulične životinje, te su osigurali povoljniju veterinarsku uslugu kastracije pasa i mačaka. Građani se mogu javiti na telefon ili e-mail Udruge.

Samo jedna mačka i njeno potomstvo tijekom sedam godina mogu donijeti na svijet 420.000 mačića, dok samo jedna kuja i njeno potomstvo tijekom sedam godina mogu donijeti na svijet 67.000 štenadi.

Psi i mačke ne žive u divljini, već u suživotu s ljudima i njihova prekobrojnost i nekontrolirano razmnožavanje povezani su s velikom patnjom neželjenih i napuštenih životinja. Utapanje tek rođenih mačića, davljenje štenaca, trovanja, izbacivanje na ulicu, stradavanje u prometu, ubijanje iz lovačkih pušaka, glad, žeđ, bolesti ili eutanazija svakodnevna je sudbina brojnih životinja koje nikada ne dobiju priliku za život. Prevencija ovog problema je kastracija kućnih i uličnih životinja.

Kastracijom se sprječava nekontrolirano povećanje populacije kućnih životinja, nepotrebno nasilno gašenje njihovih života, kao i rađanje neželjenih štenaca/mačića, koje je teško ili nemoguće udomiti. Također, kastracijom se sprječava psihička patnja životinja zbog nemogućnosti zadovoljavanja njihovih prirodnih nagona. Kastracija je zaštita od bolesti kao što su tumor dojki i maternice, piometra, sepsa, rak prostate i testisa, a kastrirane životinje žive duže. Operacija se obavlja rutinski i životinja već nekoliko sati nakon operacije mogu sve samostalno obavljati.

Iako se ovom akcijom, koja se izravno nadovezuje na kampanju protiv napuštanja kućnih životinja pred godišnje odmore, apelira na sugrađane da ne napuštaju svoje kućne životinje već da se odgovorno za njih brinu i tako spriječe njihovo stradavanje ili zatvaranje u kaveze skloništa, treba naglasiti i veliku odgovornost lokalnih vlasti koje su dužne prema Zakonu o zaštiti životinja voditi brigu o napuštenim životinjama, što treba uključivati programe kastracije, zbrinjavanje, izgradnju skloništa, veterinarsku skrb, educiranje javnosti, udomljavanje životinja i sankcioniranje neodgovornih skrbnika.

U Hrvatskoj, usprkos velikom problemu napuštenih životinja, ne postoje programi kastracije uličnih i napuštenih životinja, koji bi značajno pridonijeli smanjenju broja životinja koje ostavljene lutaju našim gradovima.

Kastracija spašava živote [ 143.68 Kb ]Kastracija spašava živote2 [ 158.53 Kb ]Kastracija spašava živote3 [ 154.34 Kb ]Kastracija spašava živote4 [ 62.79 Kb ]Kastracija spašava živote5 [ 76.20 Kb ]

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting